Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Bagnucki
Miejsce urodzenia: Darłowo
Data urodzenia: 01-04-1960
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Bagnucki występuje w aktach kontrolno-śledczych postępowania przygotowawczego RSD 41/82 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO w Koszalinie pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (sygn. akt Pg.Śl. II-73/82) w sprawie „publicznego lżenia naczelnych organów PRL” tj. przestępstwa z art. 270 § 1 kk. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 5988/III. IPN Sz 00106/225 (5988/III), IPN Sz 00103/270 t. 3 (389/ADM).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (sygn. akt Pg.Śl. II-73/82) nad postępowaniem RSD 41/82, wszczętym 17.05.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Koszalinie w sprawie „lżenia naczelnych organów administracji państwowej”. W związku z prowadzonym śledztwem ww., który został zatrzymany 15.05.1982, przesłuchano i oskarżono o to, że w dn. 12.05.1982 w Darłowie, w miejscu publicznym wywiesił własnoręcznie sporządzoną ulotkę o treści jednoznacznie ubliżającej osobie Premiera Rządu PRL tj. o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk i w dn. 17.05.1982 tymczasowo aresztowano. Śledztwo zostało zamknięte 31.05.1982 aktem oskarżenia. IPN Sz 385/112 (Pg.Śl. II-73/82).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego zawierają dokumenty dotyczące Franciszka Bagnuckiego, który został zatrzymany 15.05.1982 w związku z podejrzeniem o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk. Tymczasowo aresztowany 17.05.1982 na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (sygn. akt Pg.Śl. II-73/82). Od dnia 12.06.1982 przebywał w Zakładzie Karnym w Szczecinku. W dniu 16.06.1982 został skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (sygn. akt So.W. 266/82) na karę 1 roku pozbawienia wolności. W dniu 21.07.1982 przewieziony do Zakładu Karnego we Wrocławiu. Zwolniony 01.03.1982 na mocy postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Wr 31/1533 (54/1983).
Akta sądowe. W dniu 16.06.1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (sygn. akt So.W. 266/82), na sesji wyjazdowej w Koszalinie, uznał ww. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 270 § 1 i skazał Franciszka Bagnuckiego na karę 1 roku pozbawienia wolności. Uchwałą z dn. 17.02.1983 nr PU-1111-10-83 Rada Państwa skorzystała z prawa łaski i zwolniła warunkowo ww. z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 1 rok. W dniu 01.03.1983 na mocy postanowienia o warunkowym przedterminowym zwolnieniu wydanym 25.02.1983 przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt Cs. 23/83) ww. opuścił Zakład Karny we Wrocławiu. IPN By 51/131 (So.W. 266/82).
Dar prywatny Zofii i Zbigniewa Romaszewskich. Ankieta dotycząca oceny funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w PRL w latach 1982-1989, została wypełniona przez Franciszka Bagnuckiego w związku ze sprawą sygn. akt So.W. 266/82 i zawiera informacje odnoszące się do przebiegu śledztwa oraz procesu, w którym ww. został skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na karę 1 roku pozbawienia wolności. IPN BU 2831/72.
.