Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Urszula Maria
Nazwisko: Madaj
Nazwisko rodowe: Krząkała
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Data urodzenia: 01-08-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Magdalena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Urszula Madaj była kontrolowana w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Ulotka” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 05.02.1983 pod nr. rej. KA 51886 i prowadzonej przez Grupę Operacyjną w Gliwicach Wydziału V-1 KW MO Katowice, a następnie Sekcję V KM MO/MUSW Zabrze. Sprawa została założona w związku z ujawnieniem 04.02.1983 na terenie Zakładu Urządzeń Komputerowych „Mera-Elzab” w Zabrzu ulotek o treści „Bojkotuj związki junty”. Celem sprawdzenia było ustalenie sprawców kolportażu oraz rozpoznanie osób prowadzących działalność antysocjalistyczną na terenie zakładu. Jedną z osób podejrzaną o rozprowadzanie „wrogich ulotek” w miejscu pracy była Urszula Madaj, która przed wprowadzeniem stanu wojennego sprawowała funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i reprezentowała „poglądy radykalnie antysocjalistyczne i antyradzieckie”. Ww. została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej do SOS krypt. „Ulotka” 18.08.1983 pod nr. rej. KA 53824/51886. W związku z prowadzoną sprawą Urszula Madaj była inwigilowana przez osobowe źródła informacji, przeszukano miejsce zamieszkania i pracy ww., a 16.12.1983 „została zatrzymana na trasie dojścia do kościoła p.w. Św. Kamila w Zabrzu” (zakwestionowano „naręcze kwiatów”). Z Urszulą Madaj, która „kilkakrotnie brała udział w zebraniach i odczytach organizowanych w kościele pw. Św. Krzyża w Gliwicach” przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze np. 15.04.1984 została ostrzeżona „przed podejmowaniem działań niezgodnych z przepisami prawnymi”. SOS „Ulotka” zakończono 15.02.1986 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. W dniu 14.04.1986 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 41872/II. IPN Ka 048/48 (41872/II).
W dniu 16.12.1983 Urszula Madaj została zatrzymana w areszcie MUSW w Zabrzu na okres 48 godzin „za udział w manifestacji prosolidarnościowej pod kościołem Św. Kamila w Zabrzu”. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Wypis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Zapis na karcie Mkr-2 MUSW ds. SB w Zabrzu wskazuje, że w dniu 05.03.1984 dokonano przeszukania mieszkania Urszuli Madaj, w wyniku którego „ujawniono nielegalne wydawnictwa o charakterze antypaństwowym” i przeprowadzono z nią rozmowę ostrzegawczą. Wypis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Według zapisu kartotecznego (karta Mkr-2) WUSW w Katowicach w dniu 23.04.1985 z Urszulą Madaj „przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą w ramach zabezpieczenia 1 Maja, 3 Maja, 9 Maja”. Wypis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
.