Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek Jan
Nazwisko: Baranowski
Miejsce urodzenia: Przeczno
Data urodzenia: 23-01-1950
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Pajęczyna” nr 9890, prowadzona od 09.09.1983 do 10.12.1986 przez Wydz. V WUSW w Toruniu. Sprawa dot. nielegalnych struktur NSZZ „Solidarność” oraz kolportażu ulotek i wydawnictw bezdebitowych na terenie Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. Sprawa została założona na uzyskanych operacyjnie przez SB informacjach od Tajnego Współpracownika (TW) pseud. „Józek” o grupie pracowników „Elany” zajmujących się kolportażem opozycyjnych pism i ulotek. Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmowy z głównym figurantem sprawy i stwierdzeniem, że nie prowadził już „wrogiej działalności”. Franciszek Baranowski przechodzi w materiałach w informacji od TW pseud. „Zygmunt”, jako jeden z trzech pracowników ZWCH „Elana”, którzy prowadzili rozmowy z byłymi członkami „Solidarności” na temat ewentualnego ujawnienia się Krajowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności”. Akta złożone do archiwum pod sygn. 1801/II zniszczono 02.02.1990. Z akt zachował się mikrofilm. IPN By 0104/91 (1801/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Gniazdo” nr rej. 12072, prowadzona od 13.12.1984 do 27.10.1986 przez Wydz. V WUSW w Toruniu, dotycząca kolportażu ulotek i wydawnictw bezdebitowych, organizowania zbiórek pieniędzy na rzecz podziemnych struktur „Solidarności” na terenie Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. 17.05.1985 sprawę przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Franciszek Baranowski, zarejestrowany do sprawy pod nr 12898, przechodzi w materiałach jako przewodniczący struktur podziemnych na Wydziale DMT. Utrzymywał kontakty z miejscowym duchowieństwem, był inicjatorem budowy pomnika ks. Jerzego Popiełuszki i członkiem Komitetu ds. Budowy Pomnika. Został objęty szczegółową kontrolą przez osobowe źródła informacji. Sprawę zakończono w związku ze stwierdzeniem, że figuranci sprawy „zaniechali jakiejkolwiek nielegalnej działalności”. Materiały złożone do archiwum 27.10.1986 pod sygn. 1800/II zostały zniszczone 22.01.1990 (protokół brakowania akt nr 1/90 z 03.01.1990). Zachował się mikrofilm o sygn. 1800/2. IPN By 0104/90 (1800/2) mikrofilm.
Franciszek Baranowski był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kornik” nr rej. 9893, prowadzonej od 12.09.1985 przez Wydz. V WUSW w Toruniu. Sprawa dotyczyła działalności Rady Pracowniczej w ZWCH „Elana” w Toruniu. 30.10.1987 SOS przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Sprawę zakończono 09.12.1989, materiały złożono do archiwum pod sygn. 2506/II. Materiały o sygn. 2506/II zniszczono 23.01.1990 (protokół brakowania akt nr 1/90 z 03.01.1990). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i informacji z akt o sygn. IPN By 081/1347, IPN By 0104/316.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Banda” nr rej. 15611, prowadzona od 03.06.1987 do 02.08.1989 przez Wydz. V WUSW w Toruniu, dotycząca kontroli operacyjnej grupy działaczy NSZZ „Solidarność”, którzy wystąpili do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z wnioskiem o zarejestrowanie NSZZ „Solidarność” Pracowników Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. Franciszek Baranowski został zarejestrowany do sprawy 10.06.1987 pod nr 15650. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Tajnego Współpracownika (TW) pseud. „Jola”, Franciszek Baranowski należał do grupy pracowników, którzy wystąpili 02.06.1987 do Sądu Wojewódzkiego z wnioskiem o zarejestrowanie związku. Był zatrudniony jako aparatowy Wydziału DMT i przewodniczącym Rady Pracowniczej III kadencji. W przeszłości był działaczem NSZZ „Solidarność” oraz angażował się w różne akcje organizowane przez toruńskie duchowieństwo. Był rozpracowywany operacyjnie w związku z kolportażem ulotek. Angażował się w budowę pomnika ks. Jerzego Popiełuszki. Był także rozpracowywany w ramach SOR krypt. „Kornik”. Jako przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność” ZWCH „Elana” w Toruniu podpisał protest przeciwko zwolnieniu z pracy członków komitetu założycielskiego z ZZSD „Polar” we Wrocławiu. Sprawę zakończono zgodnie z decyzją Dyrektora Dep. V MSW w Warszawie w związku z „objęciem kontrolą operacyjną struktur związkowych w czasach odrębnej sprawy obiektowej”. IPN By 081/1347 (2351/II), IPN By 0104/316 (2351/2) mikrofilm.
.