Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Adolf
Nazwisko: Roman
Miejsce urodzenia: Wisła
Data urodzenia: 17-02-1941
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Roman był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Agitator" (rej. Sz 15127), prowadzonej w okresie od 6.12.1976 do 28.07.1977. Zarejestrowany do sprawy pod numerem Sz 15127 w związku z podejrzeniem o rozpowszechnianie w miejscu pracy wrogich poglądów, zmierzających do poderwania autorytetu PZPR oraz o rozpowszechnianie ulotki antypaństwowej, pt. „10 przekazań”. Po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej sprawę o krypt. „Agitator” postanowiono zakończyć (akta zarchiwizowano pod sygn. 11178/II). Natomiast dalszą kontrolę figuranta prowadzono w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Wulkan” (nr rej. Sz 1203). IPN Sz 0011/834 (11178/II).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Wulkan” (rej. Sz 1203), prowadzona przez Wydz. II KWMO/WUSW w Szczecinie, dotycząca kontroli cudzoziemców z państw kapitalistycznych, ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, prowadzenia prac w celem skutecznego przeciwdziałania "działalności destrukcyjnej oraz sytuacji konfliktowych". Akta zawierają m.in. charakterystykę stoczni, raporty o stanie stoczni, kopie meldunków operacyjnych, okresowe plany działań operacyjnych. Jerzy Roman był kontrolowany w ramach SO "Wulkan", jako pracownik stoczni, uprzednio będący objęty sprawą operacyjną "Agitator". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 17646/II. IPN Sz 0011/1996 (17646/II).
.