Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Juszczak
Miejsce urodzenia: Tarnopol
Data urodzenia: 08-11-1935
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 28.08.1979 Janusz Juszczak został zarejestrowany pod nr. 2521 przez Wydz. III KW MO w Jeleniej Górze w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Jan" (o tym samym nr. rejestracyjnym), w związku z uzyskaną przez SB informacją, iż "otrzymuje drogą pocztową listy wraz z wycinkami z gazet o treści antysocjalistycznej wydawanych przez polskie ośrodki emigracyjne w krajach kapitalistycznych". Prowadzenie sprawy zakończono 01.10.1979 przeprowadzeniem z ww. rozmowy profilaktycznej. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 405/II. IPN Wr 020/399 (405/II).
Materiały dotyczące osób internowanych. Janusz Juszczak widnieje w sporządzonym 29.10.1980 w KWMO w Jeleniej Górze "Wykazie osób z terenu Szklarskiej Poręby mogących brać udział w wystąpieniach antyrządowych i powodować inne zagrożenie z tym związane" jako "negatywnie ustosunkowany do ustroju, podejrzany o kolportaż pism antypaństw.[owych]". IPN Wr 280/1.
.