Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Józef
Nazwisko: Maciaszek
Miejsce urodzenia: Bystrzyca Kłodzka
Data urodzenia: 30-07-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Waldemar Maciaszek był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Jaguar” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 05.01.1982 pod nr. rej. KA 47689 i prowadzonej przez Wydział V KW MO Katowice, a następnie przez Grupę Operacyjną w Jastrzębiu-Zdroju Wydziału V-2 KW MO Katowice. Sprawa została założona w związku z informacją dot. strajku, który miał miejsce na terenie KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju w okresie 13-15.12.1981. Protestujący górnicy domagali się m.in. odwołania stanu wojennego oraz zwolnienia osób internowanych i aresztowanych. Strajk zakończono 15.12.1981 „w wyniku użycia sił porządkowych”, aresztowano aktywnych uczestników protestu, a Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach wszczęła śledztwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym. Celem SOR było ustalenie inspiratorów protestu oraz osób biorących udział w strajku. Ww., który od sierpnia 1980 był „aktywnie zaangażowany” w działalność NSZZ „Solidarność” na terenie kopalni i brał udział w kolportażu „ulotek antypaństwowych i antyradzieckich”, występuje w materiałach jako współorganizator strajku. Sprawa została zakończona w związku z „wygaśnięciem sytuacji konfliktowej” wśród górników KWK „Manifest Lipcowy”. W dniu 31.01.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39837/II. IPN Ka 043/779 (39837/II).
Akta kontrolno-śledcze postępowania przygotowawczego RSD 39/81 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO Katowice pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg. Śl. II 36/81). Postępowanie zostało wszczęte 29.12.1981 i dotyczyło strajku na terenie KWK „Manifest Lipcowy”, który miał miejsce po wprowadzeniu stanu wojennego. W ramach prowadzonych czynności Waldemar Maciaszek zatrzymany 09.01.1982, został przesłuchany i obwiniony o to, że w okresie 13-15.12.1981 w Jastrzębiu-Zdroju nie zaniechał działalności w ramach NSZZ „Solidarność” w ten sposób, że uczestniczył w organizowaniu i kierowaniu strajkiem w zmilitaryzowanej KWK „Manifest Lipcowy”, tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym, a w dn. 10.01.1982 tymczasowo aresztowany. Czynności w sprawie zakończono 15.01.1982 aktem oskarżenia. W dniu 05.04.1984 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9297/III. IPN Ka 029/686 (9297/III), IPN Ka 064/153 (135/Śl), IPN Ka 064/148 (64/Śl).
Akta tymczasowo aresztowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z pobytem ww. w Areszcie Śledczym w Katowicach. Waldemar Maciaszek został zatrzymany na podstawie postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z dn. 10.01.1982 (sygn. akt Pg. Śl. II 36/81) w związku z podejrzeniem o organizowanie strajku na terenie KWK „Manifest Lipcowy” w czasie stanu wojennego. W dniu 28.04.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. So.W 70/82) umorzył postępowanie karne i nakazał zwolnienie ww. IPN Ka 34/168 t. 1-2 (7/82).
Akta sądowe. W dniu 28.04.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 70/82) stwierdził, że działalność Waldemara Maciaszka oskarżonego to, że w okresie 13-15.12.1981 uczestniczył w organizowaniu i kierowaniu strajkiem w zmilitaryzowanej KWK „Manifest Lipcowy” poprzez podejmowanie decyzji mającej na celu poddanie pod głosowanie załogi kwestii organizowania strajku, a także uczestniczył w opracowaniu postulatów strajkowych, w niczym nie uzasadnia przypisywania mu przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym. Sąd uznał, że ww., który brał udział w strajku w zmilitaryzowanej KWK „Manifest Lipcowy”, popełnił wykroczenie z art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym, które nie podlega orzecznictwu sądów wojskowych. Decyzją Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu postępowanie karne umorzono, a Waldemar Maciaszek 28.04.1982 został zwolniony z aresztu. IPN Wr 101/1150 (SoW 47/83).
W aktach znajduje się informacja dotycząca uchylenia 25.09.1992 przez Sąd Najwyższy w Warszawie-Izba Wojskowa (sygn. akt Wo 131/92) wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dn. 28.04.1982 (sygn. akt SoW 70/82) i uniewinnienia Waldemara Maciaszka od popełnienia przypisywanych mu czynów. IPN Wr 101/1150.
.