Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Zofia
Nazwisko: Skóra
Nazwisko rodowe: Sotwin
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 09-05-1957
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Melania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Danuta Sotwin została zarejestrowana 15.09.1977 pod nr KR 19193 jako figurantka sprawy krypt. "Autograf" (nr KR 18633). Była kontrolowana operacyjnie wraz z innymi osobami związanymi ze środowiskiem krakowskiego SKS. Materiały złożono w archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie 20.01.1978 pod nr 14164/II. Zniszczono je 19.09.1989. Przed archiwizacją sprawy krypt. "Autograf" wyłaczono z niej materiały dot. Danuty Skóry i 18.01.1978 włączono je do nowej sprawy krypt. "Beta". Materiały nr 14164/II-gr zniszczono. Wpis na podst. zapisów ewid.- kart.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS krypt. "Beta" założono na Studencki Komitet Solidarności w Krakowie oraz członków Komitetu Założycielskiego NZS Studentów Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Akta SOR krypt. "Beta" złożono w archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie 05.03.1982 pod nr 15475/II. Materiały dotyczące D. Skóry w grudniu 1980 zostały wyłączone ze sprawy krypt. "Beta" i na ich podstawie założono sprawę krypt. "Filolog" (nr rej. KR 19193). IPN Kr 010/12064 (15475/II gr.)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Danuta Skóra brała aktywny udział w pracach NSZZ "Solidarność", wspierała działalność NZS, a następnie podziemne struktury opozycji. Materiały złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie 27.01.1987 pod nr 16898/II. Zachował się tylko mikrofilm SOS krypt. "Filolog". IPN Kr 0101/308 (16898/II) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Danuta Skóra występuje w materiałach Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie o druk i kolportaż literatury bezdebitowej przez osoby związane z działalnością opozycyjną w ramach SKS. IPN Kr 07/5304 t. 1-6 (5617/III gr.)
Akta sądowe Akta przeciwko Urzędowi Dzielnicy Kraków-Podgórze o przywrócenie D. Skóry do pracy w szkole. Była Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" w Szkole Podstawowej nr 123 w Krakowie została zwolniona z pracy, a następnie - wyrokiem Sądu Pracy II instancji - przywrócona do pracy. Akta o sygn. IPN Kr 4/1717 (I.P. 1034/82)
.