Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Wojdak
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 04-01-1933
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia krypt. "Karły" zarejestrowana 10.05.1960 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KDMO w Nowej Hucie pod nr 1017/E, następnie przerejestrowana 09.11.1960 do nr 5/C jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o tym samym kryptonimie. Sprawę wszczęto na skutek wydarzeń, które miały miejsce w Nowej Hucie 27-28.04.1960 w związku z decyzją władz o usunięciu krzyża stojącego w miejscu przeznaczonym pod budowę kościoła. Z powodu tej decyzji doszło do demonstracji, rozruchów i walk w obronie krzyża. Sprawa była prowadzona w okresie od 06.05.1960 do 05.06.1961 w celu ustalenia uczestników zajść oraz autora plakatu wzywającego do obrony wiary. Przeprowadzono szereg działań operacyjnych z wykorzystaniem agentury wśród mieszkańców Nowej Huty, w zakładach pracy, w poszczególnych grupach społecznych i zawodowych. Materiały zawierają m.in. meldunki operacyjne, doniesienia informatorów, wykazy osób zatrzymanych i skazanych, protokoły przesłuchań, dokumentację zdjęciową, statystykę. Ryszard Wojdak figuruje jako uczestnik zajść zatrzymany 29.04.1960. Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Karły" zakończono i materiały złożono 21.08.1961 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 4550/R, 15.03.1967 przesygnowano do nr 9633/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/9467 t. 1-9 (9633/II).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotyczące śledztwa prowadzonego wobec Ryszarda Wojdaka podejrzanego o udział w wydarzeniach, które miały miejsce w Nowej Hucie w dniach 27-28.04.1960 w obronie krzyża postawionego na miejscu przeznaczonym pod budowę kościoła. Zatrzymany 29.04.1960 i decyzją prokuratora powiatowego dla Dzielnicy Nowa Huta z dnia 29.04.1960 został tymczasowo aresztowany. Sprawę zarejestrowano pod nr 137/60/D. Wyrokiem Sądu Powiatowego dla Dzielnicy Nowa Huta 17.06.1960 został skazany na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Po realizacji procesowej sprawy materiały złożono 26.10.1960 w Archiwum KWMO w Krakowie pod sygn. 15183/I. Następnie akta przesygnowano 05.10.1973 do nr 3889/III. Akta o sygn. IPN Kr 03/55 (3889/III).
.