Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Adamocha
Miejsce urodzenia: Różyca
Data urodzenia: 12-08-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne WUBP w Łodzi zawierające sprawozdania i raporty dekadowe PUBP w Brzezinach za rok 1946. W raportach z listopada i grudnia pojawiają się informacje o młodzieży szkolnej, która „ulega łatwo chęci zabawienia się w partyzantkę i idzie na wypady do lasu”. Wśród gimnazjalistów zatrzymanych z tego powodu w ww. okresie znalazł się Kazimierz Adamocha. IPN Ld pf 10/86 (91/X).
Akta śledztwa prowadzonego w okresie 25.11.1946 - 07.01.1947 przez PUBP w Brzezinach wobec osób podejrzanych o przynależność do młodzieżowej organizacji dokonującej w okresie październik – grudzień 1946 „napadów terrorystyczno-rabunkowych”. Kazimierz Adamocha został zatrzymany 09.12.1946, a następnie 13.12.1946 aresztowany. Śledztwo zakończono przekazaniem aktu oskarżenia do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi (sprawa nr PR 2336/46), która 13.01.1947 skierowała go do Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi. IPN Ld pf 12/1973 (6513/III).
Akta sprawy karnej nr Sr 45/47 prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi w okresie 13.01.1947 - 22.04.1949 przeciwko osobom oskarżonym o napady rabunkowe z bronią w ręku na terenie Łodzi oraz powiatu brzezińskiego i opoczyńskiego w okresie od października do grudnia 1946, tj. o czyny z art. 259 kk, art. 4§1 dekretu z 13.06.1946 oraz art. 24 i 28 kk WP w zw. z art. 259 kk. W aktach sprawy zachowały się pokwitowania zawierające stwierdzenie: „zarekwirowane na cele dobroczynne dla leśnych” i opatrzone pieczęciami: „Wilk 2” oraz „AK 52”. Kazimierz Adamocha został skazany 17.01.1947 na 15 lat pozbawienia wolności, 24.03.1947 wymiar kary zmniejszono na mocy amnestii do 10 lat, nast. 22.04.1949 na mocy aktu łaski Prezydenta RP do 4 lat. IPN Ld 6/50 t. 1-2 (Sr 45/47).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KM MO w Łodzi z roku 1974, zawierające analizę poświęconą organizacji młodzieżowej działającej w okresie październik - grudzień 1946 pod nazwą „Wilk 2”, której członkiem był Kazimierz Adamocha. IPN Ld 030/60, IPN BU 0186/60.
.