Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Helena
Nazwisko: Harbut-Gryłka
Nazwisko rodowe: Harbut
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 02-05-1935
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Anna Harbut-Gryłka 26.05.1982 została zarejestrowana przez Wydział III KWMO/WUSW Katowicej do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Kark” nr rej. KA 49832. Ww. była przewodniczącą Koła NSZZ „Solidarność” w I Klinice Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Uczestniczyła w licznych akcjach strajkowych NSZZ „Solidarność”, które współorganizowała. Po wprowadzeniu stanu wojennego spowodowała przyjęcie do Kliniki Chorób Wewnętrznych w Katowicach redaktora „Dziennika Związkowego”, któremu groziło internowanie. W dn. 24.04.1982 w ramach akcji „Klon” z Anną Harbut-Gryłką przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Ww. została objęta KE, ponieważ jako były członek NSZZ „Solidarność” w „sprzyjających okolicznościach może podjąć działalność związkową”. W dn. 16.12.1983 z Anną Harbut-Gryłką przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. KE zakończono 07.01.1985 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej 05.02.1985 i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano sygn. 41219/II. IPN Ka 048/1493 (41219/II).
Akta paszportowe. Anna Harbut-Gryłka posiadała zastrzeżenie wyjazdów za granicę (nr Z-I-1237/BT) wniesione przez KWMO/WUSW w Katowicach. Zastrzeżenie zarejestrowano 20.07.1982 w ewidencji operacyjnej pod nr KA 49832, a anulowano 12.01.1984. IPN Ka 620/100340 t. 1-2 (EAKT 100340).
.