Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Wacław
Nazwisko: Glonek
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 24-07-1953
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Jadwina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Glonek był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Tulipan" (rej. Sz 16338), prowadzonej w okresie 15.03.1978 - 20.09.1978 (początkowo Jan Glonek był zarejestrowany od 15.02.1978 w charakterze „kandydata”). Rozpracowanie związane było z uzyskaniem przez SB informacji o spotkaniu czołowych działaczy „grupy antysocjalistycznej”, dążącej do utworzenia Studenckiego Komitetu Solidarności, w którym uczestniczył ww. W celu skompromitowania Jana Glonka w środowisku opozycyjnym, SB m.in. poprzez swoją agenturę stworzyła pozory współpracy z nim, co skutkowało ostracyzmem grupy i wypraszaniem go ze spotkań, podczas gdy uczestniczyli w nich prawdziwi współpracownicy. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej i poinformowaniem władz administracyjnych. Akta złożono do archiwum pod sygn. 12330/II. IPN Sz 0011/970 (12330/II).
Materiały zawierają meldunki operacyjne Wydz. III KWMO w Szczecinie wysłane do MSW w Warszawie w okresie od 28.12.1977 do 20.12.1978. Jan Glonek występuje w meldunku z 6.03.1978 jako osoba, która brała udział w „nielegalnym zebraniu o charakterze antysocjalistycznym”. W związku z powyższym założono SOS „Tulipan”. IPN Sz 0012/17 t. 4 (140/IV).
.