Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Franciszek
Nazwisko: Zingler
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 20-01-1931
Imię ojca: Józef
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Zingler w okresie od 7.03.1959 do roku 1961 był rozpracowywany przez Wydz. II KWMO w Zielonej Górze w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Samotny” (1453/S), w związku z podejrzeniem o prowadzenie działalności wywiadowczej. Akt 1453/S brak. Wpis na podstawie informacji zawartych w materiach IPN Sz 0011/1550 i IPN Po 0055/2.
Jan Zingler był rozpracowywany przez Wydz. II KWMO w Szczecinie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Samotny" (rej. Sz 14665), prowadzonego w okresie 21.06.1976 - 05.09.1985. Inwigilowany przez SB ze względu na posiadanie rodziny za zachodnią granicą i utrzymywanie kontaktów korespondencyjnych z RFN. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 16049/II. IPN Sz 0011/1550 (16049/II).
Sprawa Obiektowa (SO) kryptonim "Gospodarstwo" (nr rejestr. 20474) prowadzona przez Wydz. III KWMO w Poznaniu w latach 1974-1977 dotycząca kontroli operacyjnej Powiatowego Kompleksu Rolnego w Turku. Do materiałów włączono materiały wstępne dot. Jana Ziglera, który jako tłumacz utrzymywał prywatne i służbowe kontakty z obywatelami „państw kapitalistycznych”. Utrzymywał także kontakty korespondencyjne z rodziną zamieszkałą za granicą. Sprawę zakończono po zmianie miejsca pracy i zamieszkania. Akta SO "Gospodarstwo" zarchiwizowano pod sygn. 2/IV. IPN Po 0055/2 t. 1-3 (2/IV).
Materiały stanowią Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) kryptonim "Fotograf", prowadzony w latach 1975-1978 przez Wydz. II KWMO w Jeleniej Górze, dot. osoby podejrzewanej o prowadzenie działalności wywiadowczej. Z osobą rozpracowywaną utrzymywała kontakt żona Jana Zignlera, w związku z czym jednostka prowadząca zwróciła się do KPMO w Kole z prośbą o informacje dot. jej oraz jej rodziny. W odpowiedzi przekazano dane dot. Jana Zinglera i jego rozpracowania. IPN Wr 020/361 (367/II).
W teczce pracy Tajnego Współpracownika (TW) ps. „Michael” (nr rej. Sz 15747) prowadzonej przez Wydz. II KWMO w Szczecinie zachowały się informacje dotyczące Jana Zinglera z okresu 6.06.1978-11.04.1983. IPN Sz 0010/873 t. 1-3 (46676/I).
.