Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Cezary
Nazwisko: Łaski
Miejsce urodzenia: Włocławek
Data urodzenia: 05-07-1954
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Alina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Wydz. Śledczego WUSW w Szczecinie z roku 1985 w sprawie przechowywania celem wywozu za granicę wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" w Szczecinie, kaset magnetofonowych, list internowanych osób, więźniów politycznych i innych materiałów, prowadzonego przeciwko Lechowi Łaskiemu. Materiały te zostały odnalezione na statku szkoleniowym PŻM, gdzie ww. pełnił funkcję III Oficera. Postanowienie o wszczęciu postępowania wydano 4.07.1985. W jego toku ustalono, że Lech Łaski nawiązał osobiste kontakty z członkami ugrupowań posolidarnościowych ze Szwecji oraz Danii i zajmował się przywożeniem do Polski zagranicznych wydawnictw bezdebitowych, części do urządzeń małej poligrafii i nadajnika UKF. Za granicę miał wywozić ulotki i pisma wydawane przez struktury opozycyjne w PRL. Śledztwo warunkowo umorzono postanowieniem z 28.12.1985. IPN Sz 0013/391 (17878/III), IPN Sz 0051/1 (14878/3) mikrofilm.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Poszukiwacze” (rej. Sz 11204), prowadzona przez Wydz. II KWMO/WUSW w Szczecinie, dotycząca osób, które opuściły PRL i odmówiły powrotu do kraju lub przedłużyły pobyt za granicą bez odpowiedniego pozwolenia. Lech Łaski przewija się w sprawie w kontekście innej osoby, która opuściła PRL. W materiałach znajduje się informacja o tym, że Lech Łaski uczestniczył w przewozie za granicę materiałów bezdebitowych oraz przywozie materiałów poligraficznych. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 18008/II. IPN Sz 0011/2142 t. 48 (18008/II).
Lech Łaski był rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Nobel" (rej. Sz 32039), prowadzonej w okresie 5.07.1985 - 30.01.1986. Zarejestrowany do sprawy pod numerem Sz 32148 w związku z podejrzeniem o udział w przewożeniu przez granicę wydawnictw bezdebitowych i urządzeń poligraficznych. Sprawa została wszczęta w związku z ujawnieniem na statku WSM „Nawigator”, na którym ww. pełnił funkcję III Oficera, szeregu „materiałów propagandowych” wydawanych przez podziemie „Solidarności” (w tym znaczków, książek czasopism i kaset), wykazu osób internowanych, więźniów politycznych wymagających wsparcia materialnego itp. W wyniku rozpracowania SB potwierdziła „działalność antypaństwową” Lecha Łaskiego i udział w zorganizowaniu kanału przerzutowego bezdebitowej literatury. Jego mieszkanie poddano przeszukaniu, ujawniając kolejne materiały sygnowane przez „Solidarność” oraz narzędzia przy pomocy których wykonano na statku skrytkę. W dalszym toku ustalono, że brał on udział w przywozie do Polski materiałów i urządzeń poligraficznych przeznaczonych dla opozycji. W związku z powyższym został poddany obserwacji, a w jego mieszkaniu zainstalowano podsłuch. W związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego, zakończono także rozpracowanie Lecha Łaskiego, zastrzegając jednak wydanie paszportu na wyjazdy zagraniczne. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 16224/II. IPN Sz 0011/1591 t. 1-4 (16224/II).
W materiałach paszportowych znajduje się informacja o wniesieniu wobec wymienionego zastrzeżenia na wyjazdy zagraniczne do wszystkich krajów świata (Z-01259/86/EASz/A). Zastrzeżenie związane było z przewozem literatury bezdebitowej i sprzętu poligraficznego przez granicę. IPN Sz 468/52258 (EASz 52258).
W teczce Tajnego Współpracownika (TW) ps. „Aleksander” (nr rej. Sz 32085) prowadzonej przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie zachowała się informacja dotycząca Lecha Łaskiego z dnia 6.07.1985, związana w ujawnieniem próby przerzutu materiałów bezdebitowych na statku „Nawigator”. IPN Sz 0052/541 t. 1-2 (47361/I).
W teczce pracy Tajnego Współpracownika (TW) ps. „Tomek” (nr rej. Sz 29589) prowadzonej przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie zachowały się informacje dotyczące Lecha Łaskiego z okresu 18.07.1985-12.11.1985. IPN Sz 0010/2485 (51755/I).
.