Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Marcin
Nazwisko: Myślik
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 25-02-1952
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Paweł Myślik został zarejestrowany 27.12.1981 pod numerem NS 6263 przez Wydział V KWMO w Nowym Sączu. Rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o tym samym numerze rejestracyjnym, który wstępnie opracował Wydział III-A KWMO w Nowym Sączu, a następnie prowadził Wydział V KWMO/WUSW w Nowym Sączu do 05.12.1985. Objęty kontrolą operacyjną z uwagi na aktywną działalność w strukturach NSZZ "Solidarność" organizowanych w krynickim oddziale PSS "Społem". Był członkiem MKZ Małopolska NSZZ "Solidarność" Delegatura w Nowym Sączu oraz delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. W ramach akcji "Klon" z w/w przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Materiały KE złożono 09.06.1986 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 2012/II. IPN Kr 033/689 (2012/II).
Paweł Myślik został objęty kontrolą operacyjną przez Wydział V KWMO/WUSW w Nowym Sączu w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Aktywiści" numer rejestracyjny NS 8685, prowadzonej w okresie od 10.06.1983 do 14.09.1984. W ramach SOS krypt. "Aktywiści" rozpracowywano byłych aktywnych członków NSZZ "Solidarność", będących pracownikami PSS "Społem" w Krynicy. Materiały SOS krypt. "Aktywiści" złożono 05.06.1986 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 2003/II. Materiały zniszczono w 1989 roku. Materiały o sygn. 2003/II zostały zniszczone w 1989 roku. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały administracyjne pn. „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność", wrzesień-październik 1981 r.” , przygotowane przez Biuro "C" MSW w Warszawie. W informatorze znajdują się opracowania na temat delegatów, w tym dot. Pawła Myślika, który był delegatem Regionu Małopolska. IPN Sz 0012/260 (1027/IV) t. 1.
.