Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Bibrowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 25-12-1908
Imię ojca: Władysław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Bibrowski został objęty rozpracowaniem 30.04.1968 w ramach Zabezpieczenia (Zab.), a następnie - od 15.10.1970 - Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie "Bim". Sprawę wszczęto na wniosek Wydziału IV Departamentu III MSW, 05.05.1972 prowadzenie KE przejął Wydział III, a 18.09.1974 materiały powróciły do Wydziału IV. Mieczysław Bibrowski, b. członek klubu "Życie" oraz Klubu Krzywego Koła został objęty rozpracowaniem w związku z "wypowiedziami politycznie szkodliwymi", dotyczącymi "obecnej polityki partii". W związku z zaprzestaniem prowadzenia "wrogiej działalności" sprawę 16.11.1974 zamknięto, a materiały przekazano do archiwum Biura "C" pod sygnaturą 48224/II (akta nie zachowały się) oraz zmikrofilmowano pod sygn. 6015/2. IPN BU 01208/1458/D (6015/2) mikrofilm.
Akta Sprawy Operacyjnej Obserwacji o kryptonimie „Elektronik” (nr rejestracyjny 20485), prowadzonej przez Wydział III Departamentu III MSW od 23.06.1969 do 16.07.1974. Sprawa dotyczyła Władysława Bibrowskiego, zaangażowanego w działalność w klubie „Babel”, podejrzanego o kontakty z zagranicznymi dziennikarzami, zbieranie podpisów pod petycją w sprawie A. Michnika i H. Szlajfera oraz o uczestnictwo w wypadkach marca 1968. Mieczysław Bibrowski, pracownik PAP – ojciec figuranta – przechodzi w powyższych materiałach m.in. w notatce z 13.08.1968, zawierającej dane biograficzne, w tym krótką charakterystykę jako osoby „wrogo ustosunkowanej do PRL i ZSRR” oraz w odpisie notatki z 16.11.1965, zawierającej informację o „politycznie szkodliwej działalności” (kontakty z młodzieżą w ramach grup dyskusyjnych w klubie „Życie”). Sprawę zakończono 16.07.1974 ze względu na zaprzestanie wrogiej działalności i złożono w archiwum Biura „C” pod sygn. 48035/II. IPN BU 0204/353 (48035/II).
.