Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Jerzy
Nazwisko: Bieńkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 31-08-1913
Imię ojca: Grzegorz
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta o sygnaturze IPN BU 01178/438 to materiały Sprawy Operacyjnej założonej na osobę Zbigniewa Bieńkowskiego. Założona w 1949 roku przez Wydział VI Dep. V MBP w związku z przedwojenną („Legion Młodych”) i wojenną (kierownik referatu polityczno-prasowego w Wydziale Bezpieczeństwa Dep. Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu Londyńskiego) aktywnością figuranta. Materiały zawierają odpisy ankiety personalnej, plan przedsięwzięć operacyjnych z 27.XI.1949, wywiad z obserwacji prowadzonej w 1950 roku przez Wydział „A” MBP, a także protokoły przesłuchań świadków (dotyczące osoby figuranta) oraz doniesienia agenturalne (źródło „Borowski”, 09.06.1950) i życiorys sporządzony przez Z. Bieńkowskiego 08.05.1951. Ponieważ w trakcie prowadzonych działań nie potwierdzono wrogiej działalności figuranta (”brak zastrzeżeń z obecnego zakresu”), sprawę postanowiono zakończyć i za wnioskiem z 03.07.1956 przekazać do archiwum Dep. X pod sygn. 1014/6. Materiały zniszczono, zachował się mikrofilm opatrzony sygn. 958/2. IPN BU 01178/438 (958/2).
Zbigniew Bieńkowski został zarejestrowany przez Wydział IV Dep. III MSW pod nr. 9120 do Kwestionariusza Ewidencyjnego o nr. 9118 i kryptonimie "Sandał". Sprawa dotyczyła działalności Artura Sandauera i związków z paryską "Kulturą". Zamknięto 12.02.1976 i włączono w archiwum Biura "C" do sprawy "Kultura" pod sygnaturą 1262/IV/9. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Zbigniew Bieńkowski pozostawał pod obserwacją Biura "B" MSW w związku z kontaktami, jakie utrzymywał z figurantami innych spraw. Zapis na karcie B-8 z zasobu Biura "B" dotyczy wydarzeń z lat 1967-1973. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Zapis kartoteczny z 13.09.1974 (karta E-14-B, kartoteka ogólnoinformacyjna MSW). Zbigniew Bieńkowski pozostawał w zainteresowaniu Wydziału VIII Departamentu II MSW jako kontakt attache kulturalnego USA w latach 1967-1970. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Zbigniew Bieńkowski przechodzi w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie "Gracze" (nr rej. 2338), prowadzonej przez Wydział III KWMO w Słupsku. Sprawa została wszczęta 13.12.1976, a Zbigniew Bieńkowski był podejrzany o zbieranie podpisów pod petycją Komitetu Obrony Robotników. Zakończono 27.12.1977 wobec "nie stwierdzenia wrogiej działalności". Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
.