Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Ehrlich
Miejsce urodzenia: Przemyśl
Data urodzenia: 27-10-1907
Imię ojca: Salomon
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Ehrlich przechodzi w tomie 2 materiałów o sygnaturze IPN BU 003090/21, dotyczących Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej o kryptonimie "Brzoza". Sprawa prowadzona w latach 1958-1974 przez Wydział I Departamentu II MSW dotyczyła działalności Zbigniewa Brzezińskiego. Tom 2 akt zawiera materiały z zabezpieczenia operacyjnego wizyty ww. w Polsce w październiku 1966, prowadzonego wspólnie z Departamentem III MSW. Stanisław Ehrlich został wymieniony w aktach jako osoba, z którą Zbigniew Brzeziński spotykał się dwukrotnie podczas wspomnianej wizyty w PRL. W związku z tym funkcjonariusze Wydziału IV Dep. III MSW wezwali S. Ehrlicha na rozmowę, której zapis znajduje się w aktach sprawy. IPN BU 003090/21 t. 2 (46002/II/2).
Akta o sygnaturze IPN BU 0224/702 (t. 1-3) to materiały Sprawy Operacyjnej Obserwacji o kryptonimie „Erazm” (nr 24612), założonej w styczniu 1963 przez Wydział III KSMO, następnie 03.05.1968 przekazanej do Wydziału. IV Dep. III MSW. Tom I akt zawiera materiały operacyjne (notatki, wnioski, korespondencję), natomiast tom II i III to materiały dodatkowe, głównie zapisy z prowadzonej obserwacji, podsłuchu telefonicznego i doniesienia TW. Sprawa prowadzona była na Stanisława Ehrlicha, podejrzanego o „nieszczery i rewizjonistyczny stosunek do polityki Partii i Rządu, sympatie prozachodnie i kontakty z ludźmi reprezentującymi wrogie nam ugrupowania polityczne” (notatka służbowa z 19.08.1968). Sprawę wszczęto po otrzymaniu doniesienia od TW „X” z 23.01.1963 dotyczącego wypowiedzi Stanisława Ehrlicha podczas seminarium z teorii państwa i prawa prowadzonego na UW. Oprócz źródła „X” (powiązanego ze środowiskiem uniwersyteckim) , informacji na temat figuranta udzielali TW „Jankowski”, TW „Barbara” oraz TW „K”. W związku z „utrzymywaniem kontaktów z pracownikami ambasad państw zachodnich” Wydział IV Dep. III zwrócił się do Biura „B” MSW o prowadzenie obserwacji – prowadzono ją okresowo od 1968 do 1970 roku – we wniosku o przedłużenie PP z 01.10.1968 widnieje adnotacja, że uzyskane dane operacyjne „potwierdzają wrogą postawę wobec PRL”. Zastosowano wobec niego także kontrolę korespondencji oraz podsłuch telefoniczny, szczególnie zintensyfikowane po wydarzeniach z marca 1968, kiedy to Stanisław Ehrlich zaprotestował przeciwko ingerencji władz wymierzonej w protestujących studentów. Materiały sprawy zwrócono 06.11.1974 z MSW do Wydziału III KSMO i za wnioskiem z 27.11.1974 przekazano do archiwum Wydziału „C” pod sygnaturą 3198/III. IPN BU 0224/702 (3198/III).
.