Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Zagórski
Miejsce urodzenia: Kijów
Data urodzenia: 13-12-1907
Imię ojca: Tadeusz
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały o sygnaturze IPN BU 0204/4 to akta Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej (później Operacyjnego Rozpracowania oraz Kwestionariusza Ewidencyjnego) o kryptonimie „Cały”, prowadzonej przez Wydział II Departamentu III MSW. Sprawę założono w związku z działalnością Wacława Zagórskiego, dziennikarza emigracyjnego dziennika „Tydzień Polski”, powiązanego z Adamem Ciołkoszem. Sprawę prowadzono od 21.07.1955 roku, a po jej zakończeniu za wnioskiem z 10.05.1985 złożono w archiwum pod sygn. 44658/II. Jerzy Zagórski został zarejestrowany do sprawy 19.05.1965 pod nr. 12272 jako jeden z głównych kontaktów figuranta (brat) na terenie PRL. Jako b. attaché kulturalny w Paryżu (1947-1948) posiadający liczne kontakty w środowisku literackim – zarówno w kraju jak i za granicą – pozostawał w zainteresowaniu służb we wcześniejszych sprawach. W tomie 2 akt znajdują się materiały z 1953 roku zawierające informację o rozpracowywaniu agenturalnym pod kryptonimem „Skawa” (nr 3199/F) rozpoczętym w roku 1948 przez MBP, a następnie od roku 1952 prowadzonym przez Wydział X WUBP w Krakowie dotyczącym Jerzego Zagórskiego (po powrocie z Paryża). IPN BU 0204/4 t. 1-4 (44658/II).
Jerzy Zagórski przechodzi w materiałach administracyjnych Departamentu III MSW z lat 1975-1977. Akta o sygnaturze IPN BU 0296/205 t. 7 to informacje zebrane na temat autorów i sygnatariuszy listów oraz petycji skierowanych do władz PRL, zawierające wykazy nazwisk oraz krótkie charakterystyki. Jerzy Zagórski figuruje w materiałach dotyczących tzw "petycji 101" z 1976 roku (str. 83, poz. 94), odnoszącej się do zmian w Konstytucji PRL. IPN BU 0296/205 t. 7 (KS/4/977).
Materiały o sygnaturze IPN 01222/185 to akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Sum” (nr rejestracyjny 49968), prowadzonej od 14.02.1976 do 20.11.1979 przez Wydział IV Departamentu III MSW. Sprawa została założona na osobę Jerzego Zagórskiego, literata, poety i tłumacza podejrzanego o działalność antysocjalistyczną. Podczas prowadzenia sprawy wykorzystano m.in. 3 TW: „Twardowski”, „Tatra” oraz „Julian”, a także 2 KO: „Promień” i „M”, stosowano jednocześnie kontrolę korespondencji („W”) oraz podsłuch („PP”). Podstawą do wszczęcia sprawy było podpisanie 31.01.1976 przez Jerzego Zagórskiego – wspólnie ze 101 sygnatariuszami ze środowisk akademickich – petycji skierowanej do Komisji Nadzwyczajnej Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji. W materiałach znajduje się także informacja nt. postawy Jerzego Zagórskiego podczas wydarzeń z marca 1968, określonej jako "solidaryzowanie się i popieranie wichrzycielskich wystąpień >Komandosów<". Podczas prowadzenia sprawy postawiono wpływać na działalność figuranta poprzez stosowanie ograniczeń w wydawaniu zbiorów wierszy - do 3 tys. egzemplarzy. Przeprowadzono także dwie rozmowy ostrzegawcze – w tym rozmowę z 22.02.1978 w Wydziale Paszportów KSMO pod pretekstem złożonego wniosku o zgodę na wydanie dokumentu. We wcześniejszych latach Jerzy Zagórski miał wniesione zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o nr. 29589/ZS– na okres od 09.02.1976 do 09.02.1978. Sprawę Operacyjnego Rozpracowania zakończono 20.11.1979 w związku z „zaniechaniem wrogiej działalności”, a materiały złożono w archiwum Biura „C” pod sygnaturą 49968/II (zmikrofilmowano pod sygn. 7594/2). Dalsze rozpracowanie figuranta kontynuowano w ramach Sprawy Obiektowej „Klub”, założonej na Polski Klub Literacki PEN-CLUB IPN BU 01222/185 (7594/2) mikrofilm.
W materiałach administracyjnych Departamentu III MSW z 1976 roku (sygn. IPN BU 0296/204 t. 15) skierowanych do członków Biura Politycznego KC PZPR znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych 148 osobom "spośród 273 głównych sygnatariuszy różnego rodzaju listów i petycji". Jerzy Zagórski został wymieniony pod poz. 96. Brak dokładniejszych danych dotyczących rodzaju i czasu trwania zastrzeżenia. IPN BU 0296/204 t. 15 (KS/4/967).
.