Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Zbigniew
Nazwisko: Feret
Miejsce urodzenia: Borek Wielki
Data urodzenia: 16-03-1960
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim "Wir". Materiały dot. pracowników Zakładu Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Zelmer" w Rzeszowie, podejrzanych o kolportaż nielegalnych wydawnictw oraz ulotek w miejscu pracy. Sprawa została założona przez Wydział V KWMO w Rzeszowie dn. 31.03.1982. Józef Feret zarejestrowany do sprawy pod nrem 20794 w związku z uczestnictwem w zbiórkach pieniężnych na cele podziemnej "Solidarności". Sprawę zakończono w związku z zaniechaniem tych czynności po przeprowadzeniu rozmów ostrzegawczych z głównymi inicjatorami kwesty. Materiały 18.10.1986 złożono do archiwum pod sygn. 17615/II. IPN Rz 00141/2846/J (17615/2) mikrofilm
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Znaczek" założona na wniosek Wydziału V KW MO w Rzeszowie w dniu 05.08.1982. Materiały dotyczą noszenia na ubraniach roboczych znaczków NSZZ "Solidarność" przez członków załogi Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Zelmer" w Rzeszowie w tym przez Józefa Fereta. Była to forma protestu wobec wprowadzenia stanu wojennego i zawieszenia działalności związku. Zjawisko to uznane zostało przez Służbę Bezpieczeństwa jako niebezpieczne, w związku z tym, iż mogło wpływać mobilizująco do podejmowania innych działań na rzecz reaktywowania "Solidarności", a ponadto miało tendencję do rozszerzania się na innych pracowników zakładu. Ww. ukarany został przez Kolegium ds. Wykroczeń w Rzeszowie karą grzywny w wys. 6 tysięcy złotych (z ewentualną zamianą na 30 dni aresztu). Sprawę zakończono 03.03.1983, akta złożono do archiwum pod sygn. 16950/II IPN Rz 00141/2292/J/D (16950/2) mikrofilm.
Feret Józef zarejestrowany został 10.11.1986 do numeru 24157 jako jeden z pracowników podlegających kontroli operacyjnej w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Robot" (nr rej. Rz 6969). Sprawa prowadzona była w okresie 10.04.1973-15.02.1990 przez organy bezpieczeństwa na Zakłady Elektromechaniczne ZELMER w Rzeszowie. Przedmiotem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa było: występowanie ewentualnych nieprawidłowości w zakresie produkcji i inwestycji w przedsiębiorstwie, jakość zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej oraz operacyjne rozpoznanie postaw polityczno-społecznych pracowników zakładu. Sprawę zamknięto, a materiały 07.03.1990 złożono do archiwum pod sygn. 324/IV. PN Rz 053/14 (324/IV).
.