Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Glaubic
Miejsce urodzenia: Olszyny
Data urodzenia: 04-09-1938
Imię ojca: Artur
Imię matki: Augustyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne dotyczą Henryka Glaubica, pracownika stadniny koni w Nowielicach, podejrzanego o utrzymywanie kontaktu z obcymi służbami wywiadowczymi. W dniu 5.06.1977 został zarejestrowany przez Wydział II KW MO w Szczecinie początkowo do Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim "Motyle"( nr rej. Sz 2853) przekształconej następnie w Sprawę Obiektową (SO) „Zapora”( nr rej. Sz 10824). Zainteresowanie SB osobą Henryka Glaubica (nr rej. Sz 15704) wynikało z powodu częstych wyjazdów w/w do Krajów Kapitalistycznych, jak również z utrzymywania przez niego relacji z wojskowymi i osobami dopuszczonymi do prac tajnych i związanych z obronnością kraju, a także z powodu rodziny zamieszkałej poza granicami Polski. Sprawę w Szczecinie zakończono 12.11.1979 ze względu na zmianę miejsca zamieszkania przez Henryka Glaubica. Materiały złożono w archiwum pod sygn.12934/II. Informacje dotyczące w/w przekazano do Wydziału II KW MO w Opolu. W materiałach znajdują się informacje dot. Henryka Glaubica, który w latach 1961-1962 oraz 1971-1972 był opracowywany jako kandydat na tajnego współpracownika. Wydział II KWMO w Opolu zarchiwizował materiały dot. kandydata na tajnego współpracownika pod nr 27369/I-k. Z opracowania zrezygnowano z powodu kategorycznej odmowy współpracy ze strony Henryka Glaubica. 4.09.1968 roku zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum. Materiały zniszczono protokołem brakowania nr 3/88 w WUSW Szczecin. IPN Sz 0011/1121 (12934/II).
.