Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Rak
Miejsce urodzenia: Huta Borowska
Data urodzenia: 10-11-1921
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Zodiak" nr rej. Sz 15019 prowadzona była w okresie 27.10.1976 - 10.03.1980, przez Wydział II KWMO w Szczecinie i dotyczyła Stanisława Raka, zatrudnionego w „Wiskordzie”, który w 1971 będąc poza granicami PRL odmówił powrotu do kraju. Początkowo otrzymał azyl we Włoszech, a następnie przedostał się do USA. W związku z miejscem zamieszkania i pracy w Szczecinie w latach przed wyjazdem podejrzany był o udzielenie służbom amerykańskim informacji . W 1976 roku Wydział Paszportów poinformował Wydział II KWMO w Szczecinie, że w/w czyni starania o powrót do Polski. Stanisław Rak nie wracał jednak do kraju, w związku z tym dalsze prowadzenie tej sprawy było bezcelowe i została ona 10.03.1980 zakończona. Materiały złożono do archiwum w Szczecinie pod sygn. 13089/II. IPN Sz 0011/1166 (13089/II).
Akta osobowe cudzoziemca dotyczą Stanisława Raka, który w 1971 roku wyjechał z Polski do Włoch, następnie dostał zgodę na pobyt w USA i tam się udał. Do kraju nie powrócił. W roku 1975 począł czynić starania o powrót do Polski, otrzymał zgodę na i możliwość powrotu na paszport konsularny (blankietowy). W wydziale paszportów zarejestrowany do ZU/72/81 EaSz. Stanisław Rak wielokrotnie od 1976 do 1988 składał wnioski o umożliwienie mu powrotu do Polski na stałe. Odpowiedzi były negatywne z uwagi na to, że w/w nie posiadał obywatelstwa polskiego, a jedynie amerykańskie. Warunkiem wydania pozytywnej decyzji dot. powrotu Stanisława Raka było ponowne przyjęcie obywatelstwa polskiego i zrzeczenie się obywatelstwa USA. Nie było możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa. IPN BU 02981/248 (N-213235).
Stanisław Rak został zabezpieczony przez Wydział III Zarządu V Szefostwa WSW Warszawa i zarejestrowany 19.01.1983 do numeru GC-54-K, jako osoba utrzymująca kontakty ze środowiskiem wojskowym. Brak bardziej szczegółowych informacji. Zapis pochodzi z Komputerowego Zbioru danych byłej SB oraz z karty z Kartoteki Ogólnoinformacyjnej MSW. Wpis w oparciu dokumentację ewidencyjną.
Stanisław Rak był rozpracowywany w 1956 roku przez Wydział V Wojewódzkiego Urzędu Ds Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie. Brak informacji na temat zabarwienia sprawy. Materiały zostały przekazane do archiwum, a następnie 11.02.1967 zniszczone protokołem brakowania przez Komisję powołaną zarządzeniem Z-cy Komendanta Wojewódzkiego ds Bezpieczeństwa MO w Lublinie. Materiałów o sygn. archiwalnej E-25393 brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
.