Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Michał
Nazwisko: Jesionek
Miejsce urodzenia: Wólka Czosnowska
Data urodzenia: 28-09-1925
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Małgorzata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Dyskretny”, numer rej. Sz 18502 dotycząca Mieczysława Jesionka, pracownika Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinie. Sprawa prowadzona przez Wydziału III A KW MO w Szczecinie w okresie od 23.05.1979 do 25.04.1980. Objęty kontrolą operacyjną w związku z utrzymywaniem kontaktów z osobami prowadzącymi „wrogą działalność polityczną”, udzielał im wsparcia oraz zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw (zwłaszcza pisma "Robotnik") na terenie swojego zakładu pracy. W związku z powyższym przeprowadzono z w/w rozmowę ostrzegawczą, po czym sprawę zakończono, a materiały złożono do archiwum pod sygn.13132/II. IPN Sz 0011/1177 (13132/II).
.