Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Jolanta
Nazwisko: Piasecka
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 19-08-1951
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Melania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) „Asztarte”, nr rejestr. Sz 15139, prowadzona przez Wydz. III KW MO Szczecin w okresie od 11.12.1976 do 30.07.1977. Dotyczyła ona posiadania, przechowywania i kolportażu literatury bezdebitowej, szczególnie maszynopisu poematu Stanisława Barańczaka „Sztuczne Oddychanie” oraz wierszy Czesława Miłosza zakazanych w PRL. Materiały te pozyskano po przeszukaniu mieszkania Marii Piaseckiej. Sprawę skierowano do Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie, która 30.04.1977 roku wydała postanowienie o jej umorzeniu z powodu znikomej szkodliwości społecznej (niewielka ilość tekstów, mały krąg osób, które się nimi zapoznały). Posiadane przez M. Piasecką materiały zostały zarekwirowane. Sprawę zakończono 30.07.1977 po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej z w/w. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 10841/II. IPN Sz 0011/793 (10841/II).
Akta paszportowe o sygn. EASZ 62387 prowadzone przez WUSW w Szczecinie, zostały następnie włączone do akt EAPU 63738 RUSW w Pruszkowie. Zawierają materiały związanie z ubieganiem się przez Marię Piasecką o zezwolenie na wyjazdy zagraniczne w katach 1978-1989. W 1986 roku Maria Piasecka otrzymała wydaną przez Wydz. Paszportów WUSW w Szczecinie odmowę wydania paszportu z uwagi na to, że zaproszenie na wyjazd zostało wystawione przez obywatela polskiego, który nie miał zgody władz polskich na stały pobyt za granicą. IPN BU 642/63738 (EAPU 63738).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) „Euterpe”, nr rej, Sz 15183, prowadzona była przez Wydz. III KW MO Szczecin w latach 1976-1977. Dotyczyła posiadania, przechowywania i kolportażu literatury bezdebitowej, niepublikowanej ze względu na treści w nich zawarte, szczególnie maszynopisu poematu Stanisława Barańczaka „Sztuczne Oddychanie” oraz wierszy Czesława Miłosza zakazanych w PRL. Maria Piasecka przechodzi w sprawie jako osoba, która uczestniczyła w dyskusjach dotyczących zakazanej literatury, wypożyczała niektóre pozycje innym osobom. Sprawa jednak z uwagi na znikomą szkodliwość (niewielka ilość tekstów, mały krąg osób, które się nimi zapoznały) została umorzona przez wszczęciem przez Prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie. Zarekwirowane po przeszukaniu mieszkań materiały zostały zniszczone w Delegaturze Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Szczecinie. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 10827/II. IPN Sz 0011/779 (10827/II).
.