Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konrad
Nazwisko: Nogas
Nazwisko rodowe: Nogas
Miejsce urodzenia: Brzeg
Data urodzenia: 03-05-1959
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa operacyjna prowadzona była przez Zwiad Pomorskiej Brygady WOP w okresie 20.01.1982 - 13.01.1983 dotycząca zejścia Konrada Nogasa w porcie Walvis-Bay RPA ze statku m/t "Kulbin/Kulmin", należącego do armatora PPDiUR "Gryf" w Szczecinie. Materiały dotyczą rozpracowania ww. osoby w związku z odmową powrotu do PRL po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN Sz 0011/1357 t. 1-2 (14498/II).
Wobec Konrada Nogasa wniesiono zastrzeżenie wyjazdu nr Z-K/81/65/EASZ. Informacja z karty Pz-35.
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie w sprawie Konrada Nogas prowadzone w okresie 24.09.1984 - 9.11.1983. Sprawa dotyczyła pozostania ww. za granicą. Postanowieniem z 9.11.1983 umorzono postępowanie na zasadzie ustawy o amnestii. IPN Sz 372/481 (Pg.D.II 38/83).
Repertorium śledztw i dochodzeń Wydziału Śledczego KWMO w Szczecinie za lata 1961-1982. Pod pozycją 92/82 figuruje Konrad Nogas w związku z jego dezercją ze statku "Kubin" oraz odmową powrotu do kraju. Prokurator WPG w Szczecinie, na podstawie ustawy o amnestii, postanowieniem z dnia 10.11.1983 umorzył śledztwo. IPN Sz 008/644 (Pg. Śl. II 89/82).
.