Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Aleksander
Nazwisko: Rawa
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 13-03-1951
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Rawa 29.11.1976 został zarejestrowany przez Wydział III KWMO w Szczecinie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Tuba" (nr rejestr. Sz 14621) prowadzonej do 12.02.1977, w związku z podejrzeniem o wygłaszanie w miejscu pracy tj. w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, w Biurze Projektowo Konstrukcyjnym, wrogich poglądów skierowanych przeciwko linii politycznej partii oraz przeciwko ZSRR. W dniu 14.01.1977 z wyżej wymienionym przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. W aktach sprawy znajdują się informacje pochodzące od TW ps. „Kąński”. Adam Rawa miał być także okresowo kontrolowany przy pomocy osobowych źródeł informacji w ramach Sprawy Obiektowej krypt. „Wulkan” (w zachowanych materiałach sprawy sygn. IPN Sz 0011/1996) brak informacji dot. figuranta). Akta sprawy "Tuba" złożono do archiwum pod sygn. 10701/II. IPN Sz 0011/693 (10701/II).
W teczce pracy Tajnego Współpracownika (TW) ps. „Kański” (nr rej. Sz 11146) zachowały się informacje dotyczące Adama Rawy. IPN Sz 0010/2244 (51472/I).
W materiałach znajduje się dokumentacja z lat 1980-1981 związana z procedura upoważnienia poszczególnych osób, w tym Adama Rawy do dostępu tajemnicy państwowej. W aktach znajduje się informacja, że Adam Rawa nie został dopuszczony do prac MOB w związku zapisem, iż jego dotyczą materiały operacyjne o sygnaturze archiwalnej 10701/II. IPN Sz 0012/490 t. 15 (1141/IV).
.