Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Górski
Miejsce urodzenia: Budziska
Data urodzenia: 02-02-1917
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Henryk Górski, strażnik kolejowy, mieszkaniec Budzisk w pow. węgrowskim, występuje w aktach śledztwa prowadzonego od 17.01.1947 przez PUBP w Węgrowie przeciw osobom współpracującym z 6 Brygadą Wileńską AK kpt. Władysława Łukasiuka ps. „Młot”. Aresztowany 20.09.1949 pod zarzutem współpracy z oddziałem i przekazania mu w drugiej połowie lipca 1948 skrzynki amunicji do karabinu Mauser, lornetki i bagnetu. Przesłuchiwany 18.10.1949 w siedzibie PUBP w Węgrowie. Dochodzenie w jego sprawie zamknięto 25.10.1949 stawiając mu zarzuty bezprawnego przechowywania broni i amunicji, a następnie przekazania jej oddziałowi zbrojnego podziemia. Osadzony tego dnia w więzieniu karno-śledczym nr III w Warszawie (zwanym „Toledo”). W „charakterystyce” z 27.10.1949 podpisanej przez szefa węgrowskiego PUBP stwierdzono, że „działalność Górskiego była wielce szkodliwa dla mieszkańców powiatu węgrowskiego, gdyż niewątpliwie banda «Młota» nie posiadając broni i amunicji zaprzestałaby swej zbrodniczej działalności”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazany 3.05.1950 na 8 lat więzienia. Za okoliczność obciążającą sąd uznał przynależność partyjną H. Górskiego, oceniając, że „jako członek PPR” zdradził tym samym „interesy Partii i klasy robotniczej”. Karę więzienia odbywał w Warszawie, najpierw przy ul. Ratuszowej 11 (więzienie nr III), potem przy ul. Rakowieckiej (więzienie nr I), w Rawiczu, co najmniej od 22.09.1952 w Nowogardzie, od 10.02.1953 w Potulicach i w Piechcinie. Zwolniony warunkowo w sierpniu 1954. IPN BU 0207/4990 (15076/III), cz. I, k. 11-14v, 16v, 26, 28-29, 33, 35, 37, 41-42, 46, 49, 54-55, 57, 59-61, cz. V, k. 1-6.
Henryk Górski został objęty postępowaniem Prokuratury Rejonowej w Warszawie rozpoczętym 18.09.1948 dotyczącym osób współpracujących ze zbrojnym podziemiem. Oskarżony o nielegalne przechowywanie ponad 100 sztuk amunicji do karabinu Mauser, a następnie przekazanie jej w lipcu 1948 oddziałowi kpt. Władysława Łukasiuka ps. „Młot”. Aresztowany 20.09.1949 i osadzony w areszcie PUBP w Węgrowie, a następnie przeniesiony 25.10.1949 do więzienia karno-śledczego nr III w Warszawie. Skazany 3.05.1950 przez Wojskowy Sąd Rejonowy (WSR) w Warszawie na 8 lat więzienia. Skarga rewizyjna została odrzucona 15.12.1950 przez Najwyższy Sąd Wojskowy. Po wniosku Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie z 30.06.1954 o zastosowanie amnestii, WSR decyzją z 8.07.1954 obniżył karę więzienia do 5 lat i 4 miesięcy, a następnie 12.08.1954 wydał zgodę na warunkowe zwolnienie. Henryk Górski 17.08.1954 został zwolniony z Ośrodka Pracy Więźniów w Piechcinie. Wyrok WSR został unieważniony 12.11.1992 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. IPN BU 1023/424 (Sr. 1765/49).
Henryk Górski jest notowany w materiałach ewidencyjnych więzienia w Rawiczu, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za współpracę z podziemiem. Przywieziony 2.03.1951 z więzienia nr III w Warszawie. W głównej księdze więźniów zapisany pod nr. 1068/51. W dniu 20.12.1951 został przeniesiony z Rawicza do więzienia w Nowogardzie. Odnotowano, że kara więzienia miała zakończyć się 21.09.1957. IPN Po 3/38, k. 54, IPN Po 3/46, s. 91, IPN Po 3/47, s. 75, IPN Po 3/96, k. 182.
Henryk Górski, mieszkaniec Budzisk w pow. węgrowskim, od 20.09.1954 był objęty kontrolą operacyjną prowadzoną przez PUdsBP w Węgrowie i referat terenowy UB w Łochowie. Inwigilowany po zwolnieniu w sierpniu 1954 z Ośrodka Pracy Więźniów w Piechcinie, w którym odbywał wyrok 8 lat więzienia za współpracę z podziemiem niepodległościowym. Inwigilacja zakończona 11.05.1955 po uznaniu, że nie prowadzi żadnej „wrogiej” działalności wobec PRL. IPN BU 0207/4990 (15076/III), cz. V, k. 7, cz. VI, k. 1-6.
Henryk Górski jest wymieniony w opracowaniu Wydz. „C” KSMO z 1976 roku dla Wydz. II Biura „C” MSW na temat 6 Brygady Wileńskiej AK. W kwestionariuszu odnotowano: „W maju 1948 przekazał bandzie «Młota» Łukasiuka Władysława skrzynkę amunicji do karabinu, którą przechowywał w swoich zabudowaniach od 1946 r. Aresztowany 21.09.1949. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie 3.05.1950 na 8 lat więzienia”. IPN BU 0180/82, t. 5, cz. 1 (charakterystyka 66), k. 154.
.