Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Stefan
Nazwisko: Jeżewski-Kwiatkowski
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 22-12-1907
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Wiktoria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Jeżewski-Kwiatkowski był figurantem Sprawy Obiektowej (SO) prowadzonej w latach 1947-1971 przez Wydział III Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla m.st. Warszawy. Powód zainteresowania: „ww. był oficerem służby stałej w wojsku od 1928 r. W latach 1932-1939 w stopniu kapitana łączności. Członek Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na terenie Warszawy, od 1939 r. w komórce łączności Komendy Głównej. Od 1940 r. Szef łączności Okręgu Lubelskiego kryptonim "Hallerowo", następnie dowódca kompanii radiowej Komendy Głównej. Od 1942 r. w Armii Krajowej (AK) – Szef Łączności podokręgu na terenie Warszawy. Używał pseudonimów >Zieliński<, >Sadowski<. W 1944 r. awansowany do stopnia majora. W organizacji do lipca 1945 r. pełnił funkcję łącznikowego Komendy Głównej. Ujawnił się 1947 r. w WU BP dla m. st. Warszawy”. Materiały 5.10.1971 złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 3027/IV. IPN BU 0423/3868 (3027/IV, 8790/IV).
Jerzy Jeżewski-Kwiatkowski "był członkiem niepodległościowej organizacji gdzie sfałszował dokumenty. W dniu 16.12.1947 r. ujawnił się przed komisją amnestyjną przy WU BP w Warszawie pod numerem 237”. “Były członek AK i WiN, figurant Sprawy Rozpracowania Obiektowego kryptonim >Kierownictwo< prowadzonej w latach 1951-1953 przez Sekcję II Wydziału III UBP dla m.st. Warszawy zarejestrowanej do numeru 3134/48”. Sprawa Rozpracowania Obiektowego kryptonim "Kierownictwo" dotyczyła Komendy Okręgu Warszawskiego AK. IPN BU 0423/5728 (44).
Jerzy Jeżewski-Kwiatkowski widnieje w materiałach ewidencyjnych KW MO w Warszawie - ankieta ujawnionych członków organizacji konspiracyjnych (żołnierz Armii Krajowej; Członek Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj) oraz dezerterów z Wojska Polskiego z 1947 roku (Litery E-K). IPN BU 26/2 (27382/II).
.