Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Nieścierowicz
Miejsce urodzenia: Baranowicze
Data urodzenia: 17-12-1908
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Włodzimierz Nieścierowicz był figurantem Sprawy Obiektowej (SO) prowadzonej w latach 1949-1971 przez Wydział I Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla m.st. Warszawy. Powód zainteresowania: „ww. był do 1939 podporucznikiem w Wojsku Polskim. W latach 1942-1944 był członkiem organizacji Związek Walki Zbrojnej >ZWZ< w stopniu kapitana, następnie szef łączności w Komendzie Głównej >AK<, używał pseudonimu >Robert<. Od 5.10.1944 jeniec z powstania warszawskiego osadzony w Stalagu XI-B, Oflagu II-D, XI-B i X-C. W latach 1946-1947 służył w Polskich Siłach Zbrojnych (PSZ) na Zachodzie (Niemcy – strefa brytyjska) w stopniu kapitana – wykładowca w 1 Samodzielnym Batalionie Spadochronowym PSZ. Powrócił do Kraju 13.09.1947 roku”. Ankietę repatriacyjną przesłano 10.02.1959 roku do Wydziału IV Biura “C” MSW nr. 825/d. Materiały 8.10.1971 złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 3089/IV IPN BU 0423/3881 (3089/IV, 9040/IV).
Włodzimierz Nieścierowicz od 1949 roku był w zainteresowaniu operacyjnym Wydziału VI Departamentu I MBP, przechodził w Sprawie Obiektowej (SO) kryptonim "Centro" nr rej. 2249/49. SO dotyczy Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza, który powstał 1940 roku w Londynie. Ww. figuruje jako wykładowca Samodzielnej Brygady Spadochronowej na kursie radiowym i elektromonterów. Materiały 27.05.1959 Wydział IV Departamentu II MSW złożył do archiwum Biura “C” MSW pod sygnaturą 1061/IV/7. IPN BU 00231/197 t. 4 (1061/IV/ 7, 1061/d/7).