Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Piotr
Nazwisko: Urbaniak
Miejsce urodzenia: Bełchatów
Data urodzenia: 20-11-1936
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Magador”, prowadzona przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w okresie 21.07.1983 - 15.02.1984. Jan Urbaniak występuje w sprawie jako osoba, która odbywała karę pozbawienia wolności za kolportaż ulotek o „treści antysocjalistycznej”, a po wyjściu z więzienia nadal posiadała „zapatrywania posolidarnościowe. Otwarcie popierał zdelegalizowany Związek, w rozmowach ze znajomymi stwierdzając, że „Solidarność jest, będzie i zwycięży”. Akta sprawy zostały zarchiwizowane pod sygn. 15321/II. IPN Sz 0011/1442 (15321/II).
Jan Urbaniak był rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Elektryk" (rej. Sz 27016), prowadzonego w okresie 8.08.1983 - 11.09.1985. Powodem inwigilacji Jana Urbaniaka było prowadzenie przez niego "wrogiej działalności w środowisku". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 16070/II. Materiałów 16070/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko Janowi Urbaniakowi oskarżonemu o to, że w kwietniu 1982 Żarnowie i Stepnicy rozpowszechniał „nielegalne broszury i ulotki o treści szkalującej naczelne organa władzy PRL”, tj. o czyn z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Akt oskarżenia wniosła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie w dniu 25.06.1982 zarzucając mu, że kolportował ulotkę pt. „Polaku”, a także przechowywał w celu rozpowszechnienia broszury zatytułowane „Lokomotywa”, „Wypnij na Kremlu pierś po medale, naród dziękuje ci generale”, „Do generała”, „Dni zdrady narodu polskiego”. Za powyższe wyrokiem z 15.07.1982 Sąd pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazał Jana Urbaniaka na karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Od wyroku wniesiono 20.07.1982 rewizję obrońcy, jednak wyrok został utrzymany w mocy przez Sąd Najwyższy. Na mocy uchwały Rady Państwa z 5.04.1983 darowano ww. odbywanie reszty kary. Wyrokiem z 21.10.1994 Sąd Najwyższy zmienił oba wyroki, uniewinniając Jana Urbaniaka od zarzucanych mu czynów. IPN By 51/146 (So.W. 292/82).
Materiały dotyczące osób zatrzymanych w 1950 roku przez PUBP w Piotrkowie Trybunalskim za rozklejanie plakatów o „treściach antypaństwowych’ na terenie Bełchatowa. W materiałach znajduje się raport o wyłączeniu karty E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej dot. Jana Urbaniaka. Jak wskazano, wymieniony brał udział w rozklejaniu plakatów. Z materiałami zapoznawał się w 1984 roku funkcjonariusz SB w związku z prowadzonym rozpracowaniem Jana Urbaniaka. IPN Ld 011/2819 (17283/II).
Materiały stanowią korespondencję Wydziału "C" KWMO/WUSW w Łodzi w sprawie udostępniania akt dotyczących osób pozostających w zainteresowaniu jednostek SB i MO. W aktach znajduje się informacja o wypożyczeniu akt 17283/II dotyczących Jana Urbaniaka przez RUSW w Goleniowie w lipcu 1984 r. IPN Ld 092/70 t. 2 (2909/XA)
Sprawa Obiektowa (SO) kryptonim "Witryt" dotycząca operacyjnego zabezpieczenia Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i przedsiębiorstw wykonawczych. Materiały zawierają w szczególności plany, sprawozdania, analizy dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie kopalni itp. Jan Urbaniak figuruje w materiałach jako osoba, która podjęła pracę w ww. zakładzie pracy, a pozostawała jednocześnie w operacyjnym zainteresowaniu RUSW w Goleniowie. W związku z powyższym prowadził on z RUSW w Bełchatowie korespondencję w celu ustalenia jego kontaktów towarzyskich, w szczególności z działaczami opozycji stosunku do aktualnej rzeczywistości i kontaktów z obcokrajowcami. IPN Ld 0050/12 t. 2 (25/1/91).
Materiały stanowią akta skazanego dotyczące Jana Urbaniaka. Wobec wymienionego 2.05.1982 wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w związku z postępowaniem dotyczącym „rozpowszechniania fałszywych wiadomości, mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Osadzony w AŚ Szczecinie, a następnie w ZK we Wrocławiu i Strzelinie. IPN Wr 149/246 (135/IV/83), IPN Sz 49/1874.
Materiały stanowią darowiznę prywatną, stanowiącą akta obrońcy w sprawie karnej dot. Jana Urbaniaka. W materiałach znajdują się dokumenty z lat 1982-1992 związane z oskarżeniem ww. o rozpowszechnianie „fałszywych wiadomości w postaci ulotki” i przechowywanie w celu udostępnienia pism bezdebitowych. IPN Sz 749/13.
Akta Nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie w sprawie Jana Urbaniaka, podejrzanego o rozpowszechnianie pism mogących wywołać niepokój publiczny. W sprawie zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawę skierowano do sądu aktem oskarżenia. W aktach znajduje się ponadto wyrok z 21.10.1994 zmieniający zapadłe w tej sprawie przeciwko Janowi Urbaniakowi wyroki. IPN Sz 372/221 (Pg. Śl. 251/82).
.