Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Bartosik
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 21-01-1937
Imię ojca: Jan
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Bartosik był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Szantażysta" (rej. Sz 21494), prowadzonej w okresie 22.12.1980 - 30.11.1981. Powodem wszczęcia sprawy były negatywne wypowiedzi, skierowane do jednego z działaczy partyjnych. Akta sprawy zostały zarchiwizowane pod sygn. 13821/II. Materiały 13821/II zostały zniszczone protokołem brakowania akt 2/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Objęty kontrolą w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Awanturnik" (nr rejestr. Sz 31762), prowadzonego przez RUSW w Gryfinie w okresie 28.05.1985 - 27.11.1985. Sprawa związany była z propagowaniem "wrogich poglądów", przeciwko linii politycznej PZPR. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 16158/II. Materiały 16158/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Contra” (rej. Sz 29670), prowadzona przez Wydz. III/ OKPP WUSW w Szczecinie w latach 1984-1990, w której zawarto m.in. informacje dotyczące innych spraw operacyjnych prowadzonych w przez Wydz. III WUSW/OKPP. W tomie 1 materiałów znajdują się informacje dotyczące SOS „Szantażysta”, której figurantem był Roman Bartosik. Miał on m.in. negatywnie wypowiadać się wobec I Sekretarza KG PZPR w Widuchowej i rozklejać w okolicach jego domu ulotki. IPN Sz 0079/2 t. 1 (31/2).
Materiały stanowią akta administracyjne Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, zawierające analizy materiałów zgromadzonych do spraw o charakterze m.in. politycznym w latach 1988-1990. Roman Bartosik występuje w aktach jako osoba, która 26.02.1989 została zatrzymana za posiadanie „nielegalnych wydawnictw”, a konkretnie broszur „Gazeta Polska” i „Konfederacja Polski Niepodległej”. IPN Gd 0046/520 t. 7 (1128/7).
.