Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Michał
Nazwisko: Narwid
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 24-02-1963
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Mirosława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Narwid był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Partyzanci" (rej. Go 5001), prowadzonej w okresie 11.03.1982 - 13.04.1983. Zarejestrowany do sprawy w dniu 26.04.1982 pod numerem Go 5109 jako członek nieformalnej grupy NSZZ "Solidarność", zajmujący się sporządzaniem i rozpowszechnianiem ulotek sprzeciwiających się stanowi wojennemu, zawierających "fałszywe wiadomości". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 531/II. Akta o sygn. 531/II zostały zniszczone w 1990 roku (protokół brakowania nr 11/90). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały stanowią akta nadzoru, prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Zielonej Górze w okresie 2.04.1982 - 16.04.1982 w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2, 3 i 4 Dekretu z 12 grudnia 1981 o stanie wojennym polegającego na kolportażu ulotek. Ulotki te był przechowywane i kolportowane m.in. przez Krzysztofa Narwida. Postawiono mu zarzut o to, że w lutym i marcu 1982 przechowywał i rozpowszechniał ulotki zwierające „fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Wydano jednocześnie postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wymienionego. 8.04.1982 zarzut uzupełniono o to, że ulotki, powielone w znacznych ilościach, wyszydzały i poniżały ustrój i naczelne organy władz PRL. Akt oskarżenia sporządzono 16.04.1982. Wyrokiem z 8.05.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn.. So.W 359/82) skazał Krzysztofa Narwida na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat. Od wyroku tego, 14.05.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa wniosła rewizję, domagając się orzeczenia kary 4 lat pozbawienia wolności. Wyrokiem z 30.06.1982 Sąd Najwyższy Izba Wojkowa uchyliła orzeczenie w zakresie zawieszenia wykonania kary. Ostatecznie wykonanie kary odroczono, a następnie darowano ją na zasadzie amnestii. W materiałach znajduje się także wyrok Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej sygn. WRN 111/94 z 9.09.1994, w którym zmieniono powyższe wyroki poprzez uniewinnienie Krzysztofa Narwida od zarzucanych mu czynów. IPN Po 417/20 (Pg.Śl. 46/82).
Materiały stanowią akta tymczasowo aresztowanego. Krzysztof Narwid został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze z dnia 2.04.1982 w związku z podejrzeniem o to, że w okresie stanu wojennego, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami przechowywał i rozpowszechniał ulotki zawierające „fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy”. IPN Sz 755/11 (117/35).
Materiały stanowią akta administracyjne KWMO/WUSW w Gorzowie Wlkp., obejmujące lata 1978-1990, dotyczące wydanych przez Wydział Śledczy zastrzeżeń wyjazdów za granicę. Akta prowadzone są w formie tabelarycznej, uwzględniającej dane osobowe, nr repertorium sprawy w związku z którą zastrzeżenie wydano, datę wniesienia i zakończenia zastrzeżenia. Krzysztof Narwid figuruje pod poz. 82 jako osoba, co do której wniesiono zastrzeżenie od 4.04.1982 w związku z postępowaniem Wydz. Śledczego 8/82. Zastrzeżenie anulowano 4.12.1984. IPN Sz 05/8 t. 37 (8/90).
.