Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Denst
Miejsce urodzenia: Łukoszyn pow. Sierpc
Data urodzenia: 16-09-1925
Imię ojca: Józef
Imię matki: Florentyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Denst (ur. we wrześniu 1925 r.) w latach 1947-1948 był zakonspirowanym współpracownikiem, a od sierpnia 1948 do lutego 1949 żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Płock, Rypin, Sierpc i Płońsk. Nosił pseudonim „Alojzy”. Walczył z komunistycznymi władzami w terenowej konspiracyjnej siatce zbrojnego oddziału NSZ/ NZW pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. „Słony”, „Mściciel”, a następnie (od połowy sierpnia 1948) w szeregach oddziału pod dowództwem sierż. Wiktora Stryjewskiego pseud. "Cacko". Tadeusz Denst pseudonim „Alojzy” figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP i MBP / MSW w Warszawie, WUBP w Bydgoszczy, PUBP Rypin, PUBP Sierpc i PUBP w Płocku z lat 1948-1949. Zapisano w nich między innymi, że Tadeusz Denst był „podejrzany, że od stycznia 1948 r. do dn. 28 maja 48 r. we wsi Łukoszyn pow. Płock udzielał powtarzającej się pomocy bandzie NSZ. W jego mieszkaniu odbywały się zebrania bandy, na których był obecny. Przewoził pieniądze i różne pisma bandy. Ostrzegł bandę przed zbliżającą się grupą operacyjną funkcjonariuszy UB i MO. W dniu 16 sierpnia 1948 r. zbiegł z aresztu PUBP w Sierpcu. W dn. 11 lutego 1949 r. został zabity przez wojsko” (w czasie obławy kilku batalionów KBW na 10-osobowy oddział NZW pod dowództwem sierż. Jana Malinowskiego pseud. "Stryj" pod wsią Sinogóra pow. Mława). Wraz z Tadeuszem Denstem poległo tego dnia w walce z KBW, UB i MO także sześciu innych żołnierzy NZW: Jan Malinowski pseud. "Stryj", Zdzisław Derkus pseud. „Urkes”, Stanisław Pospisiel pseud. "Leszek", Jan Jaroszewski / Jaraczewski "Rekrut", "Młody", Stanisław Michalak "Kozak" i Jan Wiśniewski "Czarny II". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Tadeusz Denst figuruje wraz z kilkoma innymi współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), w tym ze swoim ojcem Józefem Denst, ur. w marcu 1888 r., w aktach śledczych i operacyjnych UB z PUBP Sierpc oraz WUBP w Warszawie z lat 1948-1949, zarejestrowanych w maju 1948 jako "Denst Józef i inni". Byli oni "podejrzani", a następnie oskarżeni o "udzielanie pomocy członkom nielegalnej organizacji NSZ" w kilku miejscowościach pow. Płock i w miejscowości Żurawin pow. Sierpc oraz o "nie powiadomienie władz" o żołnierzach NSZ/NZW przebywających w tych miejscowościach. W ww. aktach zapisano między innymi, iż Tadeusz Denst pseudonim „Alojzy” został zatrzymany przez UB i następnie formalnie aresztowany dn. 29 maja 1948, a dnia 16 sierpnia 1948 zbiegł z aresztu UB w PUBP w Sierpcu i od tej pory był poszukiwany. IPN BU 0207/1981 (6432/III).
Tadeusz Denst figuruje jako skazany wraz z trzema innymi współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), w tym ze swoim ojcem Józefem Denst ur. w marcu 1888, w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z lat 1948-1993. Te akta dot. "Denst Józef i inni skazani dn. 14.10.1948 r. z art. 14 § 1 i 18 § 1 dekretu z dn. 13.06.1946 r.". Zostali oni skazani na kary więzienia za udzielanie pomocy "członkom nielegalnej organizacji NSZ" w miejscowości Łukoszyn (pow. Płock) i miejscowości Żurawin (pow. Sierpc) oraz za "nie powiadomienie władz" o żołnierzach NZW przebywających w miejscowości Józefów (pow. Płock). Tadeusz Denst pseudonim „Alojzy” został skazany zaocznie (na karę więzienia), ponieważ wcześniej, tj. dnia 16 sierpnia 1948 zbiegł z aresztu UB w PUBP w Sierpcu i dołączył do znanych mu partyzantów NZW. IPN BU 1022/270 (Sr. 1107/48).
Tadeusz Denst pseudonim „Alojzy” figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w wielotomowych aktach KW MO w Warszawie z lat 1978-1981 zatytułowanych "Charakterystyka nr 63, dot. nielegalnej org. i band XXIII Okręgu NZW pod dowództwem Stefana Bronarskiego pseud. >Roman<". Te akta i materiały, w tym głównie kwestionariusze osobowe kilkuset żołnierzy i współpracowników NZW, zostały opracowane w latach 1978-1981 (na bazie dawnych materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie. W kwestionariuszu dot. Tadeusza Densta pseudonim „Alojzy” zapisano między innymi, iż ww. był „współpracownikiem bandy >Cacki<, a następnie jej członkiem, od stycznia 1948 r. do dn. 28 maja 1948 r. udzielał systematycznej pomocy bandzie >Cacki< w postaci zakwaterowania i wyżywienia, za co 28 maja 1948 r. został aresztowany. W dniu 16 sierpnia 1948 r. zbiegł z aresztu [UB] i wstąpił do bandy >Cacki<. Brał udział w napadach i morderstwach [tj. likwidacjach funkcjonariuszy UB, MO i ORMO oraz komunistycznych aktywistów]. Został zabity w czasie pościgu KBW w dn. 11 lutego 1949 r.”. IPN BU 0180/79 t. 2 (Charakterystyka nr 63, p. 66).
Tadeusz Denst pseud. "Alojzy" figuruje jako Tadeusz Dendz wraz ze stu kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach KW MO w Bydgoszczy zatytułowanych "Charakterystyka nielegalnej organizacji >Grupa bojowa „Mściciela”< 1945-1949". Te akta i materiały, w tym m.in. kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników ROAK i NZW oraz "karty [ich] czynów", zostały opracowane w latach 1972-1989 (na bazie dawnych materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy. W kwestionariuszu osobowym dot. Tadeusza Densta pseudonim „Alojzy” zapisano między innymi, iż ww. to "członek grupy bojowej >Mściciela<", który „W dniu 11 lutego 1949 r. został zabity przy likwidacji ww. organizacji”. IPN By 011/4 (4/0), IPN By 09/8 t. 1 (nr 8/0).
.