Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Dobrzeniecki
Miejsce urodzenia: Rogowo pow. Płock
Data urodzenia: 15-03-1924
Imię ojca: Marian
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Dobrzeniecki (ur. w marcu 1924 r.), w latach 1944-1947 był współpracownikiem i żołnierzem AK-ROAK na terenie powiatów Płock, Sierpc i Płońsk. W okresie komunistycznej amnestii 1947 roku ujawnił się (w PUBP Płock w dn. 4 kwietnia 1947 z rozkazu dowódców lokalnego ROAK), ale już kilka tygodni później działał ponownie w niepodległościowej konspiracji ROAK, a od jesieni 1947 w partyzanckich oddziałach antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na ww. terenach. Nosił pseudonim „Bogdan”. Walczył z komunistycznymi władzami m.in. w szeregach zbrojnego oddziału ROAK (następnie oddziału NZW) pod dowództwem por. Franciszka Majewskiego pseud. „Słony”, "Mściciel", sierż. Wiktora Stryjewskiego pseud. "Cacko", Stanisława Derkusa pseud. "Śmiały" i Jana Malinowskiego pseud. "Stryj". Antoni Dobrzeniecki pseud. „Bogdan” figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP i MBP/ MSW w Warszawie, WUBP w Bydgoszczy, PUBP w Sierpcu i PUBP w Płocku z lat 1947-1949. Zapisano w nich między innymi, że Antoni Dobrzeniecki w latach 1948-1949 „był członkiem bandy >Cacki<”, ponadto „brał udział w wielu napadach” i „został zabity w akcji w maju 1949 r.” (w obławie wojsk KBW i funkcjonariuszy UB i MO na kilku partyzantów NZW we wsi Kondrajec Pański, gm. Raciąż, pow. Sierpc). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Antoni Dobrzeniecki pseudonim „Bogdan” figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w wielotomowych aktach KW MO w Warszawie z lat 1978-1981 zatytułowanych "Charakterystyka nr 63, dot. nielegalnej org. i band XXIII Okręgu NZW pod dowództwem Stefana Bronarskiego pseud. >Roman<". Te materiały, w tym głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników NZW, zostały opracowane w latach 1978-1981 (na bazie materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie. W kwestionariuszu dot. Antoniego Dobrzenieckiego pseudonim „Bogdan” zapisano między innymi, iż ww. to „członek NZW w bandzie Stryjewskiego Wiktora pseud. >Cacko<. (...). Zabity w pościgu w maju 1949 r. we wsi Kondrajec Pański gm. Raciąż, pow. Sierpc”. IPN BU 0180/79 t. 2 (Charakterystyka nr 63, p. 66).
Antoni Dobrzeniecki pseudonim „Bogdan” figuruje wraz ze stu kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) z terenów i gmin pow. Płock, pow. Sierpc, pow. Rypin i innych w aktach KW MO w Bydgoszczy zatytułowanych "Charakterystyka nielegalnej organizacji >Grupa bojowa „Mściciela”< 1945-1949". Te akta i materiały, w tym m.in. kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników ROAK i NZW oraz "karty [ich] czynów", zostały opracowane w latach 1972-1989 (na bazie dawnych materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy. W kwestionariuszu osobowym dot. Antoniego Dobrzenieckiego pseudonim „Bogdan” zapisano między innymi (w roku 1972), iż ww. partyzant to "członek grupy bojowej >Mściciela<", który „w 1949 r. został zabity”. IPN By 011/4 (4/0), IPN By 09/8 t. 1 (nr 8/0).
.