Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Józef
Nazwisko: Zdebski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 15-07-1946
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Zdebski występuje w materiałach śledczych dotyczących „wydarzeń marcowych” w Poznaniu - „w dniu 13.03.1968 r. brał udział w nielegalnym zgromadzeniu studenckim w Poznaniu”. Sprawa była prowadzona przez Wydział Śledczy KWMO w Poznaniu. IPN Po 04/3702/4 (13378/III).
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego KWMO w Poznaniu. Wykazy osób zatrzymanych w „wypadkach marcowych” 1968 roku. Andrzej Zdebski wymieniony jest w wykazie osób zatrzymanych w dniu 13.03.1968. IPN Po 06/42/7.
Spisy i notatki służbowe Wydz. Śledczego KWMO w Poznaniu dot. osób zatrzymanych w marcu 1968 przez ZOMO. Andrzej Zdebski występuje w wykazie osób zatrzymanych 13.03.1968. IPN Po 06/42/8.
Telefonogramy Wydz. Śledczego KWMO w Poznaniu do Dyrektora Biura Śledczego MSW dotyczą osób ukaranych przez Kolegium Karno-Administracyjne. Andrzej Zdebski występuje w wykazie studentów zatrzymanych i zwolnionych bez wyciągania konsekwencji karnych lub karno-skarbowych - "w dniu 13.03.1968 r. brał udział w nielegalnym zgromadzeniu". IPN Po 06/42/9.
Materiały różne KWMO w Poznaniu dotyczące marca 1968. Andrzej Zdebski występuje w wykazie zatrzymanych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wykazie zatrzymanych z adnotacją „brak dost. materiałów”. IPN Po 06/42/10.
Materiały KWMO w Poznaniu dotyczące sytuacji w marcu 1968. Andrzej Zdebski student Akademii Medycznej w Poznaniu występuje w wykazie studentów UAM zatrzymanych w marcu 1968. IPN Po 06/71/109.
.