Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Wiedro
Miejsce urodzenia: Buksztel
Data urodzenia: 12-07-1925
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku nad śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy WUBP Białystok. W materiałach znajduje się protokół zatrzymania Eugeniusza Wiedro sporządzony w grudniu 1944 w związku z podejrzeniem o uchylanie się od służby wojskowej. IPN BU 831/9782 (D. 169/44).
Eugeniusz Wiedro ps. "Jeleń” w okresie od drugiej połowy 1945 do 24.02.1946 na terenie Wasilkowa i Czarnej Wsi członek AK/WiN należąc do zakonspirowanej grupy Romana Bychowskiego ps. „Żubr”. Zatrzymany dnia 24.02.1946 przez MO w Wasilkowie, przekazany do PUBP Białystok i osadzony w areszcie. Dnia 23.03.1946 przeniesiony do więzienia Karno-Śledczego w Białymstoku. IPN Bi 07/1348 (KSL-12067, 2108/III).
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział ds. Doraźnych z dnia 6.05.1946 ww. został uznany winnym przynależności do organizacji AK-WiN i skazany na karę śmierci. Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 10.05.1946 w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Materiałów brak. Wpis na podstawie dokumentacji kartoteczno-ewidencyjnej.
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 87 opracowanej w Wydz. "C" WUSW w Białymstoku w 1984 roku dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" Obwód Białystok-powiat krypt. "Maria"/ "Maciejka"/ "Marsylia"/ "Marta"/ "63", działającej od września 1945 do kwietnia 1947 na terenie woj. białostockiego. Kwestionariusz na członka „nielegalnej organizacji” sporządzony 28.11.1984 dotyczy Eugeniusza Wiedro ps. "Jeleń”, który w okresie od drugiej połowy 1945 do 24.02.1946 na terenie Wasilkowa i Czarnej Wsi należał do nielegalnej organizacji "WiN". Zatrzymany dnia 24.02.1946 przez MO w Wasilkowie i przekazany do PUBP Białystok. Skazany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział ds. Doraźnych dnia 6.05.1946 na karę śmierci. Wyrok wykonano 10.05.1946. IPN Bi 019/110 (2/49).
.