Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Zabielski
Miejsce urodzenia: Bagno
Data urodzenia: 09-04-1909
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Zabielski 23.12.1946 został zatrzymany w m. Dybowo przez funkcjonariusza MO Grajewo jako członek organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW). Józef Zabielski należał do plutonu dywersyjnego dowodzonego przez Antoniego Zduńczyka ps. „Ołówek”, działając na terenie pow. Grajewo i Pisz. Osadzony w areszcie PUBP Grajewo. 6.01.1947 sprawę przejął WUBP w Białymstoku i wydał postanowienie o wszczęciu dochodzenia oraz o pociągnięciu ww. do odpowiedzialności karnej. Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Białymstoku 7.01.1947 wydała akt oskarżenia. J. Zabielski został oskarżony o to, że na terenie województwa olsztyńskiego i białostockiego od końca listopada 1946 do 23.12.1946 brał udział "w związku mającym na celu gromadzenie środków walki orężnej" oraz nielegalnie posiadał broń palną. IPN Bi 07/769 (KSL-4201, 1527/III).
Akta Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku. 7.01.1947 na sesji wyjazdowej w Grajewie odbyła się jawna rozprawa główna. Następnie Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku w trybie doraźnym wydał wyrok (Sr 33/47), zgodnie z którym J. Zabielski został uznany winnym tego, że na terenie województwa olsztyńskiego i białostockiego należał do związku NZW pod dowództwem Antoniego Zduńczyka, ps. "Ołówek", wiedząc "że związek ten gromadzi środki walki orężnej” oraz, że bez prawnego zezwolenia władz posiadał broń palną. Skazany został na karę śmierci wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku 14.01.1947. Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 23.01.1947 w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Sąd Okręgowy w Białymstoku postanowieniem z 8.10.2019 (III Ko 336/19) uznał wyrok WSR w Białymstoku z 7.01.1947 za nieważny. IPN Bi 212/1323 (Sr 33/47, As-235).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 40 dot. organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) Komendy Powiatu Grajewo krypt. "Orkan". Kwestionariusz sporządzony przez Wydz. "C" KW MO Białystok 10.07.1978 odnosi się do Józefa Zabielskiego, który w okresie od końca listopada do 23.12.1946 był członkiem nielegalnej organizacji NZW. Działał na terenie powiatu Pisz i Grajewo. Posiadał nielegalnie broń palną. Należał do grupy dowodzonej przez Antoniego Zduńczyka ps. „Ołówek”. Aresztowany przez PUBP w Grajewie 23.12.1946. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 7.01.1947 skazany na karę śmierci. IPN Bi 019/81/2 (2/33).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 44 dot. organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) Komendy Okręgu kryptonim "Bałtyk" pod dowództwem Mariana Kozłowskiego ps. "Dąbrowa"/ "Lech"/ "Opoka"/ "Przemysław". Kwestionariusz sporządzony przez Wydział "C" WUSW w Olsztynie 7.12.1984 dotyczy Józefa Zabielskiego, który w 1946 należał do organizacji NZW Okręgu „Bałtyk” w Dybowie, pow. Pisz. Działał w plutonie dywersyjnym Antoniego Zduńczyka ps. „Ołówek”. Zatrzymany w Dybowie 23.12.1946. IPN Bi 065/52 (831/IV).
.