Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Jan
Nazwisko: Wójs
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Data urodzenia: 18-06-1945
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Wójs został zarejestrowany 20.03.1981 pod numerem NS 5423 przez Wydział II KWMO w Nowym Sączu do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Autobus" nr rejestracyjny NS 5422, prowadzonej w okresie od 20.03.1981 do 24.12.1983 przez Wydział II KWMO/WUSW w Nowym Sączu. W ramach SOS krypt. "Autobus" rozpracowywano członków NSZZ "Solidarność" w Sądeckich Zakładach Napraw Samochodów w Nowym Sączu. K. Wójs pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Materiały dotyczące K. Wójsa wyłączono z SOS krypt. "Autobus" i 15.01.1982 przekształcono w Kwestionariusz Ewidencyjny kontynuując rozpracowanie. Pozostałe materiały SOS krypt. "Autobus" złożono 24.12.1983 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Nowym Sączu. Materiały zniszczono w 1989 roku w WUSW w Nowym Sączu. Materiały o sygn. 1506/II zostały zniszczone w 1989 roku. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Kontynuacja rozpracowania K. Wójsa zarejestrowanego do nr NS 5423, prowadzona w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Technolog” od 15.01.1982 do 21.06.1985 przez Wydział II KWMO w Nowym Sączu, a następnie przez Wydział V WUSW w Nowym Sączu i Pion V RUSW w Nowym Sączu. Rozpracowywany jako były wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Sądeckich Zakładach Napraw Samochodów w Nowym Sączu. W ramach akcji "Klon" z w/w przeprowadzono szereg rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. Odmówił podpisania oświadczenia o zaniechaniu działalności i przestrzeganiu przepisów stanu wojennego. Materiały KE krypt. „Technolog” złożono 22.06.1985 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 1808/II. IPN Kr 033/623 (1808/II).
Kontynuacja rozpracowania K. Wójsa, prowadzona po zakończeniu KE krypt. „Technolog”, w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Kamaz” nr rejestracyjny NS 11010. SO prowadził Pion V RUSW w Nowym Sączu w okresie od 03.12.1984 do 1990 w celu sprawowania kontroli operacyjnej w Sądeckich Zakładach Napraw Samochodów w Nowym Sączu. Materiały SO krypt. "Kamaz" częściowo zniszczono w 1990 roku, pozostałe złożono w Archiwum Sekcji "C' WZO WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 107/IV. IPN Kr 038/45 (107/IV).
.