Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Cyrankiewicz
Miejsce urodzenia: Tarnów
Data urodzenia: 23-04-1911
Imię ojca: Józef
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:

Od 1931 r. w PPS, następnie od 15.12.1948 r. w PZPR.
Od 1935 r. do 1939 r. sekretarz Okręgowego Komitetu Rejonowego (OKR) PPS w Krakowie.
Od 1939 r. do 04.1941 r. w WRN "jako kierownik organizacji w woj. krakowskim".
Od 04.1941 r. do 1945 r. więziony na Montelupich w Krakowie, a nast. w niemieckich obozach koncentracyjnych Auschwitz w Oświęcimiu i Mauthausen.
Od 05.1945 r. członek, nast. od 07.1945 r. do 12.1948 r. sekretarz generalny Centralnego Komitetu Wykonawczego (CKW) PPS.
Od 12.1945 r. do 02.1972 r. poseł do KRN, Sejmu Ustawodawczego i Sejmu PRL I-V kadencji.
Od 01.1946 r. do 01.1947 r. przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w KRN.
Od 09.1949 r. do 05.1972 r. przewodniczący Rady Naczelnej ZBoWiD, przedtem, 1946 - 1949 prezes Związku Byłych Więźniów Politycznych.
Źródła: AAN KC PZPR CK/9123; Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3115/79, s. 7, 22, dalej ARM 3115/79, s...; Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Minister Bez Teki Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej Warszawa Brak 28-11-1946 8-02-1947 ARM 3115/79, s. 53; Naczelne władze państwowe 1944-1979, T. Mołdawa, s. 109, 201.
Prezes Rada Ministrów Warszawa Brak 08-02-1947 20-11-1952 AAN KC PZPR CK/9123; ARM 3115/79, s. 48; Naczelne władze państwowe 1944-1979, T. Mołdawa, s.110, 121, 182.
Członek Biuro Organizacyjne Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-1948 03-1954 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 342.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 12-1975 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 342; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 60.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 10-12-1971 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 260; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 74.
Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 16-03-1954 Ludzie władzy 1944-1991, T. Mołdawa, s. 263; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 75.
Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa Brak 21-11-1952 18-03-1954 ARM 3115/79, s. 33; Naczelne władze państwowe 1944-1979, T. Mołdawa, s. 121.
Prezes Rada Ministrów Warszawa Brak 18-03-1954 22-12-1970 ARM 3115/79, s. 32; AAN KC PZPR CK/9123; Naczelne władze państwowe 1944-1979, T. Mołdawa, s. 125.
Przewodniczący Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 23-12-1970 28-03-1972 ARM 3115/79, s. 19, 20; AAN KC PZPR CK/9123; Naczelne władze państwowe 1944-1979, T. Mołdawa, s. 47, 178.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Biura "C" MSW Karta E-14/1: Data zapisu- 4 XII 75, 18 II 76 - Treść i nr sprawy, nazwa jednostki: Stempel o treści: Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW nr: 5M -1, 162/X/str. 57, 250/X/98 str. 194,195, 188/X; 380/X." "Do 1939 r. - sekr. OKR - PPS na terenie Krakowa. Działacz akademicki Zw. Niezależnej Mł. Socj. (Lechowicz zeznaje, że na terenie obozu w Oświęcimiu Cyrankiewicz handlował walutą i złotem)." Karta E-14/1: Data zapisu - 26 II 80 - Treść i nr sprawy nazwa jednostki - stempel o treści: Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW nr: "941/X. (Notatka inform.)" IPN BU 0298/969 (MSW 5M), IPN BU 0298/367 (MSW 250/X/98), IPN BU 0298/365 (250/X/96), IPN BU 0298/515 (MSW 380/X), IPN BU 0298/770 (MSW 941/X).
.