Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jolanta
Nazwisko: Pułym
Miejsce urodzenia: Brzeg Dolny
Data urodzenia: 26-12-1965
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze sprawy nr RSD 11/83 prowadzonej przez Wydz. Śledczy WUSW w Legnicy dot. zorganizowanej w dniu 31.08.1983 w Lubinie przez "podziemne struktury >Solidarności< nielegalnej demonstracji ulicznej, której uczestnicy dopuszczali się czynnej napaści na funkcjonariuszy MO (...), zmierzali do wywołania niepokoju publicznego (...) oraz wznosili okrzyki o treści antypaństwowej". Jolanta Pułym występuje w aktach jako uczestniczka demonstracji. Sprawę zakończono wnioskiem do Prokuratury Rejonowej w Lubinie o sporządzenie aktu oskarżenia przeciwko ww. IPN Wr 030/4 (136/III).
Akta sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Lubinie w roku 1983 dot. demonstracji z dnia 31.08.1983 zorganizowanej w Lubinie oraz "kontynuowania działalności rozwiązanego NSZZ >Solidarność<". Jolanta Pułym została oskarżona o to, że "w dniu 31 sierpnia w Lublinie wzięła udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy dopuścili się zamachów na funkcjonariuszy MO w ten sposób, że rzucali kamieniami, butelkami z benzyną i wznosili okrzyki o treści antypaństwowej, a ponadto raz osobiście rzuciła kamieniem w stronę interweniujących funkcjonariuszy służb porządkowych". IPN Wr 37/48 (1 Ds 819/83/S).
Dnia 03.08.1984 Jolanta Pułym została zarejestrowana pod nr. 6013 przez Ref. V RUSW w Lubinie w kategorii OZ (Osoba Zabezpieczona) w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Plastyk" (nr rejestracyjny 5190), prowadzonej w okresie od 13.09.1983 do 08.10.1984 w celu ustalenia "inspiratorów i organizatorów nielegalnej manifestacji, zorganizowanej na terenie Lubina przez b. NSZZ >Solidarność< w dniu 31.08.1983". Ww. występuje jako jedna z uczestniczek manifestacji. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 731/II. IPN Wr 022/624 (731/II).
Materiały WUSW w Legnicy dot. zabezpieczenia ładu i porządku publicznego na terenie woj. legnickiego. Jolanta Pułym figuruje w "Wykazie osób ukaranych za udział w zajściach w dniu 31.08.-01.09.1982 r.". IPN Wr 281/5 (5).
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 03.08.1984 postępowanie przeciwko Jolancie Pułym dot. "kontynuowania działalności rozwiązanego NSZZ >Solidarność<" zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984. IPN Wr 232/11 (II K 753/83, IPN BU 362/11), akta posiadają kserokopię o sygn. IPN Wr 55/17.
.