Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Władysław
Nazwisko: Malicki
Miejsce urodzenia: BRODNICA
Data urodzenia: 01-04-1956
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Bożena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mariusz Malicki był rozpracowywany jako słuchacz I roku Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Uniwersytet" nr rej. 11452 prowadzonej od 3.07.1980 do 30.11.1989 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Olsztynie. Akta zniszczono 15.01.1990 w Wydz. Studiów i Analiz WUSW w Olsztynie. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 19.08.2020 r. w sprawie o sygn. Ppl Gd 203/20 dotyczące Mariusza Malickiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.