Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Michalski
Miejsce urodzenia: Dębno
Data urodzenia: 08-04-1952
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzeja Michalskiego w okreise od 20.12.1981 do 16.02.1984 był inwigilowany przez funkcjonariuszy SB z Wydz. V WUSW w Poznaniu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) kryptonim „Ignac”. Powodem założenia kwestionariusza była działalność Andrzeja Michalskiego w NSZZ „Solidarność” Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych "Telkom-Teletra" w Poznaniu, polegająca m.in. na drukowaniu materiałów związkowych. Został on poddany kontroli operacyjnej, która miała wykazać, czy nie prowadzi działalności uznanej za wrogą. Kontrola operacyjna wykazała, że od wprowadzenia stanu wojennego Andrzej Michalski nie prowadził działalności uznanej za wrogą, czy niezgodną z obowiązującym prawem. Jego kontakty z byłymi członkami „Solidarności” ograniczyły się wyłącznie do spraw służbowych i prywatnych. W związku z powyższym w 1984 roku zaniechano prowadzenia KE, a materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 11232/II, następnie sfilmowano - sygn. 547/2. IPN Po 0186/421 (547/2).
.