Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Małgorzata Elżbieta
Nazwisko: Braun
Nazwisko rodowe: Braun
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 04-02-1950
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Lidia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Małgorzata Braun występuje w materiałach śledczych dotyczących „wydarzeń marcowych” 1968 w Poznaniu - „w dniu 17.03.1968 r. brała udział w nielegalnym zgromadzeniu studenckim w Poznaniu”. Sprawa była prowadzona przez Wydział Śledczy KWMO w Poznaniu, sprawę zakończono w 1968 roku i materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 13378/III. IPN Po 04/3702/4 (13378/III).
Wykazy osób zatrzymanych w „wypadkach marcowych” 1968. Małgorzata Braun wymieniona jest w wykazie osób zatrzymanych 17.03.1968 - skandowała hasła „precz z cenzurą”. IPN Po 06/42/7.
Telefonogramy do Dyrektora Biura Śledczego MSW dotyczą osób ukaranych przez Kolegium Karno-Administracyjne. Małgorzata Braun występuje w wykazie osób zatrzymanych i zwolnionych bez wyciągania konsekwencji karnych lub karno-administracyjnych - „zatrzymana w dniu 17.03.1968 r. w grupie osób aktywnych na wiecu, wznoszących okrzyki”. IPN Po 06/42/9.
Materiały różne dotyczące marca 1968. Małgorzata Braun występuje w wykazie zatrzymanych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wykazie zatrzymanych z adnotacją „brak dost. materiałów”. IPN Po 06/42/10.
Materiały KWMO w Poznaniu dotyczące sytuacji w marcu 1968. Małgorzata Braun występuje w wykazie studentów UAM zatrzymanych w marcu 1968. IPN Po 06/71/109.
.