Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Buca
Miejsce urodzenia: Nadyby
Data urodzenia: 24-03-1926
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stanisława
Znany/a też jako:
Buc

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Buca był figurantem Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej prowadzonej przez Referat ds. SB KMMO w Katowicach w okresie od 03.12.1959 do 09.11.1960 pod numerem rejestracyjnym 5065. Edward Buca jako repatriant został objęty rozpracowaniem w związku z działalnością w Armii Krajowej na terenie ZSRR. „Od miesiąca sierpnia 1944 do maja 1945 r. na terenie Sambora był czł. »Oddziału Leśnego Armii Krajowej«. Za powyższe wyrokiem Wojennego Trybunału Armii Radzieckiej dnia 23.08.1945 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok zamieniono mu przez Radę Najwyższą ZSRR na 20 lat więzienia. Obecnie utrzymuje podejrzane kontakty (listowe) z Wrocławiem, Warszawą i Łodzią. Osoba podatna do wrogiej działalności na niekorzyść Polski Ludowej”. Zakończono z powodu braku informacji „o wrogiej działalności do PRL”. Materiały o sygnaturze archiwalnej 6013/II zostały komisyjnie zniszczone, z akt wykonano mikrofilm o sygnaturze 946/2. IPN Ka 0159/946 (946/2) mikrofilm.
Edward Buca był figurantem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Tranzyt”. Sprawa była prowadzona przez Wydz. II KWMO w Zielonej Górze pod numerem rejestracyjnym 5588 w okresie od 14.02.1972 do 30.06.1976. „W trakcie prowadzenia sprawy ustalono, że Edward Buca w październiku 1971 r. przedostał się nielegalnie do Szwecji wykorzystując do tego samochód TIR rejestracji austriackiej. Będąc za granicą wszedł w kontakt z rozgłośnią Radio Wolna Europa gdzie występował w audycji »Na czerwonym indeksie« relacjonując swój pobyt w ZSRR w okresie odbywania kary pozbawienia wolności za działalność dywersyjną, a szczególnie relacje z przebiegu strajku więźniów z obozu w Workucie w 1953 r. W związku z powyższym p-ko E. Bucy zostało wszczęte, a następnie zawieszone śledztwo”. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 2922/II, 150/II. IPN Po 024/148 (2922/II, 150/II).
Edward Buca został objęty postępowaniem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KWMO w Zielonej Górze w okresie od 09.11.1972 do 07.06.1973. „W połowie października 1971 r. bez wymaganego zezwolenia przekroczył granicę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i udał się do Szwecji. Będąc za granicą wszedł w porozumienie z przedstawicielami rozgłośni »Radia Wolnej Europy«, którym udziela informacji w celu działania na szkodę interesów politycznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej”. Postępowaniem objęto również pozostałą w kraju rodzinę Edwarda Buca. W związku z brakiem możliwości ustalenia aktualnego miejsca pobytu E. Buca śledztwo zawieszono 07.06.1973. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 6705/III. IPN Po 030/235 (6705/III).
Edward Buca został objęty kontrolą w ramach sprawy kontrolnej o kryptonimie „Tranzyt” o numerze rejestracyjnym 34081 przez Wydz. VII Dep. II MSW w okresie od 04.12.1972 do 18.05.1981. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 5374/K zniszczono. Materiały o sygn. 5374/K zniszczono w 1989 roku (protokołu nr 103 ze stycznia 1989). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Dziennik Rejestracyjny MSW (sygn. IPN BU 003439/8), Dziennik Archiwalny MSW (sygn. IPN BU 003439/318).
Wykazy osób zamieszkałych w Katowicach zarejestrowanych w Wydziale „C” KWMO w Katowicach. Edward Buca występuje w wykazie „reakcyjnych organizacji z okresu okupacji i po wyzwoleniu - osób skazanych z pow. katowickiego”. IPN Ka 0104/19/1 (19/Ka).
Meldunki operacyjne KWMO w Zielonej Górze za 1973 rok. Edward Buca występuje w meldunku specjalnym nr 74/73 z 19.06.1973, który zawiera streszczenie Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Tranzyt” o numerze rejestracyjnym 5588. IPN Po 060/118/19 (161/22).
.