Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Aftarczuk
Miejsce urodzenia: Brody-Lubsko
Data urodzenia: 20-10-1951
Imię ojca: Antoni
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta o sygnaturze IPN Po 060/223 t. 30 to materiały administracyjne WUSW w Zielonej Górze, zarekwirowane przez Służbę Bezpieczeństwa po wprowadzeniu stanu wojennego Komisjom Zakładowym NSZZ „Solidarność”. Zarekwirowane dokumenty stanowią głównie protokoły z wyborów do Komisji Zakładowych i Rewizyjnych, deklaracje członkowskie, regulaminy samorządów związkowych oraz ankiety dotyczące komisji zakładowych w poszczególnych zakładach pracy. Tadeusz Aftarczuk przechodzi w tomie 30 materiałów (strona 131) jako jeden z członków (sekretarz) Prezydium Zakładowego Komitetu Założycielskiego w Zakładzie Płyt Pilśniowych w Krośnie Odrzańskim. Ankieta zawiera szczegółowe informacje nt. zakładu przesyłane do siedziby NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze (liczba pracowników, liczba członków związku, możliwości działania związku na terenie zakładu pracy). Ponadto na stronach 132-135 znajduje się wykaz osób deklarujących przystąpienie do związku – Tadeusz Aftarczuk widnieje na pierwszej pozycji a na stronach 137-143 znajdują się protokoły sporządzone z posiedzeń Komisji Zakładowej. IPN Po 060/223 t. 30 (52/IV/S/56).
Tadeusz Aftarczuk został zatrzymany i przekazany do ośrodka odosobnienia na mocy decyzji o internowaniu nr 41, podpisanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Zielonej Górze. Uzasadnienie decyzji zawiera informację, że Tadeusz Aftarczuk pozostając na wolności „będzie sporządzał i rozpowszechniał pisma nawołujące do wystąpień przeciwko władzy państwowej”. 09.01.1982 przekazany do Zakładu Karnego w Głogowie, zwolniony z internowania 27.04.1982 decyzją nr 26. Akta o sygnaturze IPN Po 060/149 t. 41 zawierają – oprócz decyzji o internowaniu oraz zwolnieniu z internowania – korespondencję z 05.01.1982 pomiędzy UMiG w Krośnie Odrzańskim a KWMO w Zielonej Górze w sprawie wykroczenia popełnionego przez Tadeusza Aftarczuka 17.11.1981, polegającego na „malowaniu haseł”. W materiałach znajduje się również korespondencja pomiędzy osadzonym a Komendantem Wojewódzkim MO w Zielonej Górze dot. zwolnienia z internowania. IPN Po 060/149 t. 41 (193).
Materiały o sygnaturze IPN Wr 30/22 to akta osobowe internowanego, wytworzone przez Ośrodek Odosobnienia w Głogowie. Tadeusz Aftarczuk został zatrzymany i internowany na mocy decyzji nr 41, osadzony w areszcie śledczym w Zielonej Górze 18.12.1981, a następnie 09.01.1982 przekazany do ośrodka odosobnienia w Głogowie. Zwolniony z internowania 29.04.1982. Akta zawierają decyzję o internowaniu oraz uchyleniu internowania, korespondencję pomiędzy komendantem ośrodka odosobnienia w Głogowie a naczelnikiem Wydziału Śledczego MO w Zielonej Górze oraz korespondencję pomiędzy osadzonym a komendantami ośrodka odosobnienia w których przebywał – w Zielonej Górze (pismo z 03.01.1982) i Głogowie (12 i 14.01.1982). IPN Wr 30/22 (3/82).
Tadeusz Aftarczuk został objęty rozpracowaniem przez Wydział V WUSW w Zielonej Górze w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o kryptonimie "Technik" (nr rejestracyjny 14171). Sprawę wszczęto 10.05.1982 w związku z działalnością w NSZZ "Solidarność" na terenie zakładu pracy oraz późniejszym internowaniem, a zakończono 25.04.1985 w związku z "zaprzestaniem wrogiej działalności". Materiały o sygnaturze archiwalnej 4553/II zostały wybrakowane 11.01.1990. Materiały o sygn. 4553/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Tadeusz Aftarczuk przechodzi w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) "Płyta-2" (nr 15243), prowadzonej od 15.03.1984 przez RUSW w Krośnie Odrzańskim na działalność Zakładu Płyt Pilśniowych w Krośnie Odrzańskim i zakończonej 04.12.1989. Odnotowany w tomie 1 (strona 16) jako "były przewodniczący kom. założycielskiej NSZZ >Solidarność< w ZPP, następnie sekretarz KZ >S<, czł. Komitetu Strajkowego, czł. MKK" oraz "działacz o poglądach antysocjalistycznych". IPN Po 0038/183 (203/IV-238/IV).
.