Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Gerard
Nazwisko: Pytlik
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 30-09-1944
Imię ojca: Gerard
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Pytlik 03.08.1979 został zarejestrowany pod nr. 38695 przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Mąciciele" (nr rej. 38580) dot. listu protestacyjnego pracowników naukowych wrocławskich uczelni w sprawie aresztowania działaczy KOR. Nie stwierdzono, by ww. po podpisaniu petycji podjął inną "negatywną działalność". Prowadzenie sprawy zakończono w związku z uwolnieniem wspomnianych działaczy. Materiały sprawy 20.12.1979 złożono do archiwum pod sygn. 101575/II. IPN Wr 024/8677 (101575/II).
Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata w okresie od 25.07.1977 do 25.07.1982, wniesione przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w związku ze sprawą 38580 (SOR "Mąciciele"). W uzasadnieniu podano, iż Tadeusz Pytlik "prowadzi szkodliwą działalność polityczną. W przypadku wyjazdu może kontaktować się z wrogimi ośrodkami dywersji politycznej". IPN Wr 524/37504 (EAWR 37504).
.