Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Sokołowski
Miejsce urodzenia: Modlikowice
Data urodzenia: 27-03-1947
Imię ojca: Edward
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Sokołowski 17.04.1977 został zarejestrowany pod nr. 1063 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Grupa" (o tym samym nr. rejestracyjnym), prowadzonej przez Wydz. III KW MO w Legnicy w okresie 25.11.1976 - 25.05.1977, dot. "niezadowolenia na oddziale MD-8 szybów zachodnich >ZG Lubin<", wyrażanego przez grupę pracowników. Ww. występuje jako jeden z najaktywniejszych członków ww. grupy. Prowadzenie sprawy zakończono w związku z rezygnacji pracowników z "dochodzenia swoich roszczeń". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 117/II. IPN Wr 022/113 (117/II).
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Komora" (nr rej. 2601), prowadzonej przez Wydz. III KW MO w Legnicy w okresie od 01.09.1980 do 19.08.1981, dot. przerw w pracy w Zakładach Górniczych "Rudna" oraz zawiązania się Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w tychże zakładach. Zdzisław Sokołowski występuje jako członek powyższego Komitetu. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 391/II. IPN Wr 022/366 (391/II).
Dnia 16.11.1984 Zdzisław Sokołowski został zarejestrowany pod nr. 6293 przez Wydz. V KW MO w Legnicy w kategorii OZ (osoba zabezpieczona) do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Powielacz” (nr rej. 4193), prowadzonej w okresie od 19.08.1982 do 12.03.1986 w celu "wyjaśnienia wrogiej konspiracyjnej działalności w ramach podziemnych struktur b. NSZZ >S< w ZG Lubin i Polkowice". Ww. występuje w sprawie jako członek TKZ NSZZ "Solidarność" w ZG "Lubin" oraz kolporter nielegalnych wydawnictw. Prowadzenie sprawy zakończono w związku z doprowadzeniem do "dezintegracji i rozbicia podziemnych struktur >S< w ZG >Lubin< i ZG >Polkowice<". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 998/II. IPN Wr 022/825 t. 1-2 (998/II).
Dnia 14.03.1988 Zdzisław Sokołowski został zarejestrowany pod nr. 8816 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Komisja" (nr rej. 8699) prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Legnicy w okresie 20.01.1988 - 03.08.1989, dot.j utworzenia Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Górniczych w Lubinie. Zdzisław Sokołowski występuje w aktach jako jeden z członków TKZ. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 1359/II. IPN Wr 022/1104 (1359/II).
.