Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Andrzej
Nazwisko: Wachla
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 04-01-1943
Imię ojca: Edward
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Jerzego Wachli. Był przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" w Kieleckich Zakładach Drobiarskich. Odmówił podpisania oświadczenia o zaniechaniu działalności związkowej. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 282/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowany 22.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach w ramach Akcji „Jodła” pod nr KI 20369. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 30.04.1982 decyzją nr 241/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/325 (IV/2346/328), oraz mikrofilm IPN Ki 028/236 (IV/2346/328).
Akta internowanego. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 282/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 30.04.1982 decyzją nr 241/82. Akta o sygn. IPN Ki 45/484 (1/I/81).
Zarejestrowany 20.03.1982 pod numerem KI 20869 przez Wydział IV KWMO w Kielcach. Kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego w okresie od 20.03.1982 do 29.03.1985 z uwagi na aktywną działalność w strukturach NSZZ "Solidarność" i internowanie. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono 04.04.1985 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12590/II. Akta uległy zniszczeniu podczas pożaru w WUSW w Kielcach. Pozostał mikrofilm 12590/2. Mikrofilm o sygn. IPN Ki 025/1134 (12590/2).
.