Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Aleksander
Nazwisko: Sobieraj
Miejsce urodzenia: Mstyczów
Data urodzenia: 07-09-1943
Imię ojca: Edward
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Edwarda Sobieraja, wiceprzewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Spółdzielni Pracy "Twórczość" w Kielcach. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 287/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowany 22.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach do Akcji „Jodła” pod nr KI 20987. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 09.03.1982 decyzją nr 174/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/295 (IV/2346/298), mikrofilm IPN Ki 028/296 (IV/2346/298).
Akta internowanego. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 287/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 09.03.1982 decyzją KWMO w Kielcach nr 174/82. Akta o sygn. IPN Ki 45/422 (32/I/81).
Zarejestrowany 14.04.1982 pod nr KI 20987 przez Wydział V KWMO w Kielcach do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Lada" nr rejestracyjny KI 17371 prowadzonej w okresie od 26.07.1979 do 08.01.1990 przez Wydział III-A KWMO w Kielcach, a następnie Wydział V KWMO/WUSW w Kielcach i WOG WUSW w Kielcach. Objęty kontrolą operacyjną z uwagi na działalność w strukturach NSZZ "Solidarność". SO krypt. "Lada" dotyczyła operacyjnego zabezpieczenia instytucji należących do Wojewódzkiego Kompleksu Handlu Wewnętrznego. Edward Sobieraj był rozpracowywany jako Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Spółdzielni Pracy "Twórczość" w Kielcach. Prowadzenie SO krypt. "Lada" zakończono i materiały złożono 09.07.1990 w Archiwum KWP w Kielcach pod sygn. 2963/IV. Część dokumentacji SO "Lada" została zniszczona w 1990 roku. Akta o sygn. IPN Ki 014/1920 (2963/IV).
.