Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Chojnowski
Miejsce urodzenia: Purzyce
Data urodzenia: 29-06-1941
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Chojnowski był rozpracowywany przez Pomorską Brygadę WOP w Szczecinie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Katolik" (rej. Sz 2996/12), prowadzonego w latach 1983-1986. Rozpracowanie dotyczyło jego "wrogiej, politycznej działalności". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 16285/II. Akta sprawy zostały zniszczone. Akta o sygn. 16285/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.