Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Beme
Miejsce urodzenia: Hamburg
Data urodzenia: 19-07-1925
Kraj urodzenia: Niemcy
Imię ojca: Jan
Imię matki: Czesława
Znany/a też jako:
Böhme (Bohme)

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta dot. Leona Beme (występujący jako Böhme) - pracownika Polskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli w Niemczech w latach 1947-1950. IPN BU 01178/908 (5769/II, 2015/2) mikrofilm.
Dnia 20.06.1981 Leon Beme został zarejestrowany pod nr. 3145 w kategorii OZ (Osoba Zabezpieczona) w ramach Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Bank" (nr. rej. 2353), założonej 20.02.1980 i prowadzonej przez Wydz. III "A" KW MO w Legnicy, dot. operacyjne ochrony Wojewódzkiego Kompleksu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. Ww. był przewodniczącym NSZZ "Solidarność przy NBP w Legnicy. Dnia 18.06.1982 został przerejestrowany do SOR "Prasa II". W zachowanych aktach SO "Bank" o sygn. IPN Wr 037/95 Leon Beme nie występuje. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dnia 18.06.1982 Leon Beme został zarejestrowany pod nr. 3145 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Prasa II" (nr rej. 3906), prowadzonej przez Wydz. V KW MO w Legnicy na grupę osób podejrzanych o prowadzenie "konspiracyjnej działalności w ramach nielegalnej grupy związkowej >Solidarność<". W wyniku rozpracowania ustalono, że ww. "wykonywał w miejscu zamieszkania matryce, z których następnie sporządzano nielegalne wydawnictwa >S<". Prowadzenie sprawy zakończono w związku z jej skierowaniem do Prokuratury Rejonowej w Legnicy. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 688/II. IPN Wr 022/598 (688/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Legnicy dot. Leona Beme, któremu przedstawiono zarzut, iż "w okresie od obowiązywania stanu wojennego do 13.06.1982 r. w Legnicy jako członek NSZZ >Solidarność<, pomimo zawieszenia dekretem z 12.12.1981 działalności związków zawodowych, podejmował i kontynuował działalność związkową poprzez redagowanie i wydawanie różnych druków ulotnych NSZZ >Solidarność<, propagujących nielegalne struktury tego związku oraz wzywających do kontynuowania niezgodnych z prawem działań związkowych". Dnia 23.06.1983 Prokuratura Rejonowa w Legnicy przedstawiła ww. akt oskarżenia (znak sprawy 1 Ds 594/82/a). W aktach zachował się "meldunek o wyroku", z którego wynika, iż Postanowieniem z 05.09.1983 Sąd Rejonowy w Legnicy, na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983, umorzył postępowanie przeciwko Leonowi Beme (znak sprawy II K 583/83). IPN Wr 030/37 (128/III).
Materiały operacyjne dot. akcji "Klon", w ramach której przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze z osobami prowadzącymi "działalność antypaństwową". W aktach plan rozmowy z Leonem Beme, który w "miejscu pracy był organizatorem ogniwa NSZZ >Solidarność<", i który w "sytuacji wprowadzenia stanu wyjątkowego może spotęgować swoją destrukcyjną działalność". IPN Wr 051/1 t. 1 (4/1).
.